มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยนานาชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 10-17 มีนาคม 2551 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวท่องเที่ยว ThaiPR.net -- พุธที่ 12 มีนาคม 2551 16:14:28 น.
กรุงเทพฯ--12 มี.ค.--ททท.

ชาติไทยเป็นชาติเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีการสร้างสรรค์สะสมภูมิปัญญา ศิลปะวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองสืบเนื่องกันยาวนาน ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย มวยไทยและกระบี่กระบองนั้น เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยมาช้านานคู่กับประวัติศาสตร์ไทยซึ่ง เป็นวิถีชีวิตของคนไทยดังจะเห็นได้จากวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า ครั้งที่ 1 และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า ครั้งที่ 2 ก็ล้วนแต่ใช้ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยในการกอบกู้เอกราช

ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาและ อนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย ให้คงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปและเผยแพร่ไปสู่นานาชาติ สมาคมสถาบันศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย จึงได้จัด มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยสู่นานาชาติขึ้น โดยกำหนดเอาวันที่ 17 มีนาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันที่นายขนมต้ม นักมวยจากกรุงศรีอยุธยา ชกมวยเอาชนะนักมวยพม่าถึง 10 คน ในวันที่ 17 มีนาคม 2317 ที่กรุงย่างกุ้ง เป็นวันจัดกิจกรรมทุกปี ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-17 มีนาคม 2551 ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระยะเวลา / สถานที่
วันที่ 10-12 มีนาคม 2551 ฝึกอบรม สัมมนา เยี่ยมชมค่ายมวยไทยและชมการแข่งขันมวยไทยอาชีพ

วันที่ 13-17 มีนาคม 2551 ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น/อาชีพ การแข่งขันศิลปะแม่ไม้มวยไทย คีตมวยไทย การแข่งขันกระบี่กระบอง การเข้าร่วมพิธีครอบครูมวยไทย การเดินวิ่งมวยไทย ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรม

การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับมวยไทย เชิญค่ายมวยไทยที่มีชื่อเสียงและอดีตนักมวยไทยในอดีตร่วมแสดงผลงาน ออกร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬามวยไทยและจำหน่ายของที่ระลึกเกี่ยวกับมวยไทย การอบรมสัมมนามวยไทยและผู้ประกอบการธุรกิจมวยไทย โปรโมเตอร์ แลกเปลี่ยนนักมวยและร่วมการส่งเสริมมวยไทย การจัดการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น/อาชีพ การแข่งขันศิลปะแม่ไม้มวยไทย การจัดการแข่งขันคีตมวยไทย

การจัดการแข่งขันกระบี่กระบอง
การจัดเดินวิ่งวันมวยไทย
การประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มวยไทย
การจัดประกวดดนตรี ปี่กลองมวยไทย
การจัดพิธีครอบครูมวยไทย และจัดพิธีบวงสรงนายขนมต้ม

บุคคลที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ ครูตุ้ย ยอดธง เสนานันท์ ครูมวยไทยที่ได้รับรางวัลจาก สวช. สมรักษ์ คำสิงห์ นักมวยเหรียญทองโอลิมปิคคนแรกของประเทศไทย

นอกจากนี้ยังมีการจัดทำของที่ระลึก อาทิ เหรียญนายขนมต้ม เสื้อที่ระลึก พวงกุญแจที่ระลึก นวมขนาดเล็กที่ระลึก หมวกที่ระลึก แก้วกาแฟ ชุดโบราณมวยไทย กางเกงมวยไทย

กำหนดการจัดงาน
มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยสู่นานาชาติ ครั้งที่ 4
วันที่ 10-17 มีนาคม 2551
ณ โรงแรมอู่ทองอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2551
08.00-9.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน (รับเอกสาร) ผู้เข้ารับการอบรมมวยไทยและ กะบี่กะบอง
09.00 - 12.00 น. - พิธีเปิดการอบรมสัมมนา
13.30 -15.30 น. - อบรมมวยไทยโบราณ
วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2551
09.00-12.00 น. ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการเผยแพร่ศิลปะ การต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย
14.00-16.00 น. ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
วันพุธที่ 12 มีนาคม 2551
08.00 -12.00 น. นักกีฬามวยไทยอาชีพสมัครเล่นชั่งน้ำหนัก ตรวจร่างกาย และมวยโบราณจับฉลากแบ่งสาย
18.00 น. เลี้ยงต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่โรงแรม อู่ทองอิน
วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2551
07.00-08.30 น. นักกีฬาชั่งน้ำหนัก ตรวจร่างกาย
14.00 น. นักกีฬาพร้อมกันที่ สนามกีฬากลางจังหวัด พระนครศรีอยุธยา เพื่อทำพิธีครอบครูมวยไทย และร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน
17.30 น. ประธานเดินทางมาถึง และเปิดการแข่งขันมวยไทยโบราณ
วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2551
08.00-9.00 น. ชั่งน้ำหนัก
13.00 น. - การแข่งขันศิลปะแม่ไม้มวยไทย
- การแข่งขันกระบี่กระบอง
- การแข่งขันคีตมวยไทย
- การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น / อาชีพ
วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2551
08.00-09.00น. - ชั่งน้ำหนัก
13.00 น. - การแข่งขันศิลปะแม่ไม้มวยไทย
- การแข่งขันกระบี่กระบอง
- การแข่งขันคีตมวยไทย
- การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น / อาชีพ
วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2551
06.00 น. -วิ่งมินิมาราธอนมวยไทย
08.00-09.00น. -ชั่งน้ำหนัก
13.00 น. -การแข่งขันศิลปะแม่ไม้มวยไทย
-การแข่งขันกระบี่กระบอง
-การแข่งขันคีตมวยไทย
-การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น/อาชีพรอบ สุดท้าย และชิงแชมป์บางรุ่น
วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2551
07.00น. - พร้อมกันที่อนุสาวรีย์นายขนมต้มที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ร่วมทำพิธีบวงสรวงทางศาสนา
- มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนการเผยแพร่ศิลปะมวยไทย
การแสดงการบวงสรวงนายขนมต้ม
10.00 น. - เริ่มการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
- มอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล
วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2551
08.00-12.00 น. เดินทางกลับ
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
สอบถามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ โทร. 08 1302 4622, 0 3731 3283 , 08 6788 2215
www.thaimartiarts.org e-mail: worldmuayboran@yahoo.co.th
www.krumuaythai.net e;mail gmaster_woody@hotmail.com
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง