กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ออกมาตรการรับมือช่วยเหลือพี่น้องแรงงานฝ่าวิกฤต โควิด – 19 นำร่องแรงงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเขตภาคเหนือตอนบน

ข่าวทั่วไป Monday March 30, 2020 09:40 —ThaiPR.net

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ออกมาตรการรับมือช่วยเหลือพี่น้องแรงงานฝ่าวิกฤต โควิด – 19 นำร่องแรงงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเขตภาคเหนือตอนบน

กรุงเทพฯ--30 มี.ค.--สพร.19เชียงใหม่

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขานรับมาตรการเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน ช่วยเหลือพี่น้องแรงงาน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด-19 นำร่องจังหวัดเชียงใหม่ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรม...ฟรี สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ประกอบกิจการและแรงงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการ ต้องหยุดกิจการชั่วคราว พนักงานต้องหยุดงานทำให้ขาดรายได้เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว

นายสุรัตน์ ปาละนันทน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เปิดเผยว่าได้หลังจากได้รับนโยบายและได้รับทราบถึงความเดือดร้อยของพี่น้องแรงงาน จากการประชุม Conference รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ จากตัวแทนผู้ประกอบกิจการเขตภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 โดยมี ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม และนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมประชุม Conference จากห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร ไปยังห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ก็ได้วางแผนจัดหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือให้สอดคล้องกับงานที่ทำ (Up-skill) หรือเพื่อประกอบอาชีพอิสระ(Re-skill) เพื่อให้แรงงานมีทักษะฝีมือ พร้อมสำหรับการกลับมาทำงานหลังจากพ้นวิกฤต โควิด-19 จำนวน 23 สาขาอาชีพ อาทิ การฝึกทักษะด้านภาษาต่างประเทศ การบริการอย่างมืออาชีพ การทำอาหาร ขนม เบเกอรี่ กาแฟสด การตัดเย็บเสื้อผ้า ศิลปะประดิษฐ์จากผ้า E-Commerce การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร การซ่อมบำรุงและการแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ และการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เป็นต้น ระยะเวลาฝึกแต่ละหลักสูตร จำนวน 3 – 5 วัน เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าไปลงทะเบียนเลือกสาขาอาชีพที่ต้องการฝึกอบรมเพิ่มทักษะฝีมือ โดยการสแกน QR Code หรือทาง https://forms.gle/t19BT62bYP7LafTQA ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จะได้ดำเนินจัดการฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการของแรงงาน เพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือ สามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ในช่องทางที่สะดวก ได้แก่ Facebook: chiangmaiskill หรือ โทรศัพท์ 0 5312 1002 – 3


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ