CAT ห่วงใยพนักงานและลูกจ้าง ทำกรมธรรม์โควิด-19 ให้ทุกคน

ข่าวเศรษฐกิจ Friday April 10, 2020 16:49 —ThaiPR.net

CAT ห่วงใยพนักงานและลูกจ้าง ทำกรมธรรม์โควิด-19 ให้ทุกคน

กรุงเทพฯ--8 พ.ค.--กสท โทรคมนาคม

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าแบบกลุ่ม จาก ดร. สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด สำหรับพนักงานและลูกจ้าง CAT ทั้งหมด จำนวน 5,178 คน โดยจะคุ้มครองความเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระยะเวลา 1 ปี ซึ่งในการจัดทำกรมธรรม์ครั้งนี้ CAT ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและคำนึงถึงสุขภาพอนามัยของพนักงานและลูกจ้างที่อาจจะมีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ CAT ถนนแจ้งวัฒนะ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ