เผยผลประชุม กก.โรคติดต่อ จ.นครพนม กำชับเข้ม.! ตรวจประเมินสถานประกอบการ อนุญาติเปิดเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด 3

ข่าวทั่วไป Monday May 25, 2020 16:36 —ThaiPR.net

เผยผลประชุม กก.โรคติดต่อ จ.นครพนม กำชับเข้ม.! ตรวจประเมินสถานประกอบการ อนุญาติเปิดเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด 3

กรุงเทพฯ--25 พ.ค.--สสจ.นครพนม

ที่ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 17/2563 โดยมีนายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว ปลัดจังหวัดนครพนม นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

ที่ประชุมได้รับทราบรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายงานผลการคัดกรองบุคคลเข้าจังหวัดนครพนม ณ ท่าอากาศยานนครพนม ผ่าน Application NPM-COVID-19 รายงานผลการประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด รวมถึงปัญหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง และค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มประชากรเสี่ยงและสถานที่เสี่ยง (Sentinel Surveillance) โดยนายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ทั้งนี้ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแบ่งทีมออกตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคในสถานประกอบการทุกประเภท อาทิ ตลาด ร้านจำหน่ายอาหาร กิจการค้าปลีก-ส่ง ร้านเสริมสวย แต่งผม กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพม ได้พิจารณาปรับลดจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเหลือ 9 จังหวัด ประกอบด้วย กทม. นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี กระบี่ ภูเก็ต ยะลา และนราธิวาส และปรับลดจำนวนด่านคัดกรองบุคคลเข้าจังหวัดนครพนม เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และขอให้เจ้าหน้าที่เน้นหให้สอบถามข้อมูลการเดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่มีการระบาดเป็นพิเศษ รวมทั้งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมมอบหมาย มีอำนาจสั่งปิดสถานที่ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการหรือจังหวัดนครพนมกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเวลา 3 วัน

ในส่วนของการเปิดการเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๓ (รถโดยสารที่วิ่งประจำอยู่ในเส้นทางที่มีจุดเริ่มต้นในจังหวัดหนึ่งและไปสุดเส้นทางในอีกจังหวัดหนึ่งในส่วนภูมิภาค ระหว่างเส้นทางอาจผ่านเขตจังหวัดต่างๆ จังหวัดเดียว หรือหลายจังหวัดก็ได้) เพื่อเป็นการผ่อนคลายมาตรการการระงับการเดินรถโดยสารประจำทางและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจในจังหวัดนครพนม เห็นควรอนุญาตให้มีการเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๓ เฉพาะเส้นทางที่มีต้นทางหรือปลายทางในพื้นที่จังหวัดนครพนมกับจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกำหนดให้ขึ้น-ลง ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านแพง และสถานที่จอดรถโดยสารเทศบาลตำบลธาตุพนม โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์สาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสาร พนักงานบริการ และผู้โดยสาร

สำหรับเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด ๓ ข้ามภาค จะได้ประเมินสถานการณ์ตามความเหมาะสมต่อไป และสำหรับการเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ ยังให้งดการเดินรถต่อไป จนกว่าจะมีคำสั่งหรือประกาศเปลี่ยนแปลงการเดินรถหรือสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ และรถโดยสารไม่ประจำทาง เห็นควรให้งดการเดินรถเข้า-ออกภายในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนมต่อไป ทั้งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดครั้งต่อไปวันที่ 31 พฤษภาคม 2563


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ