ราชภัฏโคราช สร้างมูลค่าผลผลิตท้องถิ่นจับมือกลุ่มแม่บ้านสอนวิธีแปรรูป มะขามเทศเพชรโนนไทย สุดยอดผลผลิต GI ใหม่ของโคราช

ข่าวทั่วไป Monday June 29, 2020 15:21 —ThaiPR.net

ราชภัฏโคราช สร้างมูลค่าผลผลิตท้องถิ่นจับมือกลุ่มแม่บ้านสอนวิธีแปรรูป มะขามเทศเพชรโนนไทย สุดยอดผลผลิต GI ใหม่ของโคราช กรุงเทพฯ--29 มิ.ย.--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจร ตามแนวพระราชดำริ (APIC NRRU) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากมะขามเทศเพชรโนนไทย ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ให้กับกลุ่มแม่บ้านอำเภอโนนไทย ณ ห้องเรียนปฏิบัติการอาหาร สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี รศ.วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย เป็นวิทยากรถ่ายทอดนวัตกรรม พร้อมมอบหนังสือ “อาหารว่างและขนมไทยแปรรูปจากมะขามเทศ” ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมเพื่อใช้ศึกษาวิธีการแปรรูปมะขามเทศเพชรโนนไทยให้ก่อเกิดมูลค่า สร้างรายได้ให้กับชุมชนและครอบครัว การจัดอบรมในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากจังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทำข้อมูลเพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มะขามเทศเพชรโนนไทย โดยมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หนุนเสริมการการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลทางวิชาการ และได้ทำการขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จากการที่ได้ศึกษาพื้นที่ยังพบปัญหาในช่วงผลผลิตที่ออกพร้อมกันจำนวนมากและไม่สามารถรักษาผลผลิตให้อยู่ได้นาน ด้วยเหตุนี้ APIC NRRU จึงได้คิดวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการนำมาแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งมี รศ.วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย เป็นหัวหน้าโครงการในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ “อาหารว่างและขนมไทยจากมะขามเทศ” และได้คิดค้นและพัฒนาได้จำนวน 19 หลักสูตรเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมะขามเทศเพชรโนนไทย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างความมั่นคงด้านอาชีพ ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ