ลงพื้นที่กำชับผู้ประกอบกิจการตลาดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ข่าวทั่วไป Friday July 10, 2020 16:34 —ThaiPR.net

ลงพื้นที่กำชับผู้ประกอบกิจการตลาดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

กรุงเทพฯ--10 ก.ค.--กรุงเทพมหานคร

นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ระบุผลการตรวจประเมิน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สำหรับกิจการ/กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย ระหว่างวันที่ 25 มิ.ย. - 2 ก.ค.63 ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือดี แต่ยังมีตลาดอีก 126 แห่ง ที่ต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ว่า สำนักอนามัยได้กำชับมาตรการด้านสุขอนามัยของตลาดที่อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร โดยออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 12) กำหนดให้ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันได้จัดทำมาตรการป้องกันโรคสำหรับตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนมีหนังสือประสานขอความร่วมมือเจ้าของตลาดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากพบตลาดใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯ จะถูกสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และหากพบเห็นการกระทำดังกล่าวสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานเขตทุกเขต หรือที่สายด่วน กทม. 1555

นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักอนามัย สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ตลาดประชานิเวศน์ ๑ เขตจตุจักร ตลาดเทวราช เขตดุสิต ตลาดบางกะปิ เขตบางกะปิ ตลาดหนองจอก เขตหนองจอก ตลาดรัชดา เขตธนบุรี และตลาดธนบุรี เขตทวีวัฒนา โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการตลาดสด-ตลาดนัด ให้กำหนดทางเข้าออกเป็นทางเดียว เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งจุดคัดกรองผู้มาใช้บริการ ไม่อนุญาตให้ลูกค้าและผู้มาใช้บริการที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส เข้าใช้บริการภายในตลาด นอกจากนั้น ยังได้กำกับดูแลการจัดเก็บขยะ เพิ่มความถี่การล้างตลาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค จัดการสิ่งแวดล้อมภายในตลาดและจัดระเบียบตลาดให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ ในส่วนของตลาดนัดจตุจักรและตลาดนัดมีนบุรี ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีการคัดกรองบริเวณประตูทางเข้า-ทางออก 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย สแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือลงชื่อ เบอร์โทรศัพท์ วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลทำความสะอาด ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในตลาด ล้างทำความสะอาดห้องสุขาทุก 2 ชั่วโมง ล้างทำความสะอาดพื้นที่ตลาดทุกวันจันทร์ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหลังทำการค้าเสร็จทุกวัน ที่เปิดตลาดนัด รวมทั้งได้จัดเก็บขยะมูลฝอย ลอกท่อระบายน้ำ ตลอดจนตรวจแผงค้าอาหารและเครื่องดื่มให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ