กสร.จัดอบรมนายจ้าง นักบริหารงานบุคคล เตรียมพร้อมองค์กรสู่ New Normal และ Digital Age

ข่าวทั่วไป Monday July 13, 2020 16:30 —ThaiPR.net

กสร.จัดอบรมนายจ้าง นักบริหารงานบุคคล เตรียมพร้อมองค์กรสู่ New Normal และ Digital Age

กรุงเทพฯ--13 ก.ค.--กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารงานบุคคลขั้นสูง มุ่งเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารงานบุคคล ขับเคลื่อนองค์กรสู่ New Normal และ Digital Age ควบคู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารขั้นสูง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมรามาดา บาย วินแดม กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค ว่า กสร.ได้จัดอบรมนักบริหารงานบุคคลขั้นสูงขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน มาตรฐานแรงงานไทย และแนวปฏิบัติ การใช้แรงงานที่ดีสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานบุคคลขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหลัง

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผลของวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) สถานประกอบกิจการหลายแห่งต้องปรับตัวเพื่อรองรับตลาดและการแข่งขันในยุคดิจิทัล (Digital Age) การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และพฤติกรรมของพนักงานในองค์กร เช่น การทำงานในรูปแบบ Work From Home การประชุมหรืออบรมในรูปแบบ Video Conference เป็นต้น เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรสู่ New Normal และ Digital Age อย่างเต็มตัว เพื่อให้ธุรกิจและวิถีชีวิตยังสามารถดำเนินต่อไปได้ ทั้งนี้หลักสูตรนักบริหารงานบุคคลขั้นสูง จึงเป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ด้านการบริหารกฎหมายแรงงาน การบริหารงานบุคคล และการศึกษาคดีแรงงานในอันที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ แนวคิด และหลักการของแต่ละหัวข้อวิชาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของสถานประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การลดปัญหาข้อขัดแย้งด้านแรงงาน ส่งผลต่อขวัญกำลังใจ และคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน

นายอภิญญา กล่าวต่อว่า การอบรมหลักสูตรนักบริหารงานบุคคลขั้นสูง ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 23 กรกฎาคม 2563 รวมระยะเวลา 9 วัน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ กรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้จัดการบริหารงานบุคคล ทั่วประเทศ จำนวน 40 คน ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน อีกทั้งยังได้เรียนรู้จากสถานประกอบกิจการที่เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีเยี่ยม เพื่อนำมาเป็นแนวทางพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักบริหารงานบุคคลขั้นสูง และเป็นเครือข่ายการบริหารงานบุคคลในการขับเคลื่อนงานในภารกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ “แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน” ต่อไป


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ