ก.แรงงาน เตรียมพร้อมเยาวชนไทยก่อนไปแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13

ข่าวทั่วไป Thursday August 6, 2020 16:00 —ThaiPR.net

ก.แรงงาน เตรียมพร้อมเยาวชนไทยก่อนไปแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13

กรุงเทพฯ--6 ส.ค.--กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เตรียมความพร้อมเยาวชนและผู้เชี่ยวชาญก่อนไปแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ในฐานะหน่วยงานหลักซึ่งมีหน้าที่จัดการฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพให้กำลังแรงงานของประเทศ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและหนึ่งในภารกิจสำคัญดังกล่าว คือ จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับต่างๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของกำลังแรงงานนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานไทยสู่ความเป็นเลิศในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติต่อไป

นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุน สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปได้เห็นความสำคัญและมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพที่ใช้ทักษะฝีมืออีกด้วย โดยในปี 2564 กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 6-11 เมษายน 2564 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ จากเหตุผลดังกล่าว กพร.จึงต้องเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนและผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะไปทำหน้าที่กรรมการตัดสินก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้น

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า กพร.ได้เตรียมความพร้อมให้ตัวแทนเยาวชนไทยและผู้เชี่ยวชาญ โดยจัดสัมมนาเมื่อวันที่ 1-4 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีเยาวชนจำนวน 18 คน และผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 19 คน รวมทั้งสิ้น 37 คน เข้าร่วมการแข่งขันใน 6 สาขา ประกอบด้วย 1. บริการอาหารและเครื่องดื่ม 2. ประกอบอาหาร 3. เทคโนโลยีระบบทำความเย็น 4. แต่งผม 5. หุ่นยนต์เคลื่อนที่ และ 6. เทคโนโลยียานยนต์ ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชน ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของการแข่งขัน หน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะตัวแทนประเทศไทย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และการปฏิบัติตนขณะอยู่ในต่างประเทศ ระเบียบ กฎ ข้อปฏิบัติในการเก็บตัวฝึกซ้อม และการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมกลุ่มเน้นการฝึกระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างกำลังใจ ฝึกฝนการทำสมาธิเอาชนะความตื่นเต้นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เอาชนะผู้แข่งขันอื่นๆ และสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยได้

ทั้งนี้ เมื่อการสัมมนาเสร็จสิ้นจะเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อม ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 เป็นการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเป็นเวลา 8 เดือนเต็ม ต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเยาวชนที่เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมในครั้งนี้ เพราะจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ ทั้งภาครัฐ และเอกชนซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาตนแบบก้าวกระโดด อย่างไรก็ดี อยากให้พี่น้องชาวไทยทุกคน ร่วมเป็นกำลังใจเชียร์เยาวชนไทยให้แสดงศักยภาพให้เป็นที่รู้จักของโลก รวมถึงน้องๆ เยาวชนที่กำลังเติบโต ในอนาคตสามารถค้นหาความเป็นตัวเอง และหมั่นฝึกฝนทักษะที่ตนมีความถนัด หากสนใจเข้าร่วมการแข่งขันประลองทักษะฝีมือแรงงาน สามารถติดตามข่าวการเปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ได้ที่สถาบัน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 อธิบดี กพร.กล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ