DAA ชวนคนการบิน อบรมคอร์สออนไลน์ “Overview of the Air Transportation System” (IATA Certified)

ข่าวทั่วไป Monday August 10, 2020 09:19 —ThaiPR.net

DAA ชวนคนการบิน อบรมคอร์สออนไลน์ “Overview of the Air Transportation System” (IATA Certified)

กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DAA) เปิดอบรมหลักสูตรออนไลน์ Overview of the Air Transportation System (IATA Certified) คอร์สสำหรับคนที่เริ่มต้นเรียนและวางแผนทำงานด้านการบิน ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาพรวมของระบบการขนส่งทางอากาศ เรียนรู้กระบวนด้านการบินทำงานร่วมกันอย่างไร เพื่อให้ระบบการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศเกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถนำความรู้ด้านระบบการขนส่งทางอากาศไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน หลักสูตรได้รับการรับรองจาก IATA โดยมีรูปแบบการเรียนเป็นห้องเรียน ONLINE ผ่านระบบ ZOOM ควบคุมการบรรยายและฝึกปฏิบัติโดย นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์

หลักสูตรนี้สามารถเรียนได้แม้ไม่มีพื้นฐานด้านการบิน จัดอบรมระหว่าง วันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 061-863-7991 หรือ เว็บไซต์ daa.dpu.ac.th ลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://bit.ly/3iaB4T6


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ