โรงไฟฟ้าขยะชุมชนกระบี่ คืบหน้าตามแผนกว่า 80% พร้อมขับเคลื่อนเต็มสูบ! มั่นใจ COD ใน Q1/64 แน่นอน

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday August 19, 2020 17:01 —ThaiPR.net

โรงไฟฟ้าขยะชุมชนกระบี่ คืบหน้าตามแผนกว่า 80%  พร้อมขับเคลื่อนเต็มสูบ! มั่นใจ COD ใน Q1/64 แน่นอน กรุงเทพฯ--19 ส.ค.--Brand Wealth นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มเทคโนโลยี บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศ และเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดของไทย (The Clean Energy Leader) เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุด โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน (VSPP-MSW) เทศบาลเมืองกระบี่ จ.กระบี่ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 5 เมกะวัตต์ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (ALCP) ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปกว่า 80% และอยู่ระหว่างส่วนงานติดตั้งเครื่องจักร ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่ารงไฟฟ้าขยะชุมชนที่ จ.กระบี่ ของ ALCP จะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) และจะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2564 ตามแผน ซึ่งจะส่งผลให้ ACE รับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าและกำจัดขยะเพิ่มมากขึ้นอีกราว 220 ล้านบาทต่อปี นอกจากโครงการนี้แล้วกลุ่มบริษัทฯ ยังมีแผนที่จะเข้าร่วมประมูลและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนในพื้นที่เป้าหมายต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้ได้อีกประมาณ 150 เมกะวัตต์ ในช่วงเวลา 1-3 ปี นับจากนี้ ปัจจุบัน ACE มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว จำนวน 18 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 239.91 เมกะวัตต์ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตให้มากกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 ซึ่งจะทำให้ ACE เติบโตอย่างก้าวกระโดดและต่อเนื่องในช่วง 4 ปีนี้ Waste to Energyโมเดลต้นแบบโรงไฟฟ้าขยะชุมชนไร้มลพิษ โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์ ที่ จ.กระบี่ นับเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน (VSPP-MSW) แห่งที่ 2 ของ ACE (แห่งแรกคือโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน (VSPP-MSW) จ.ขอนแก่น) โดยบริษัทฯ ใช้ขยะชุมชนจากเทศบาลเมืองกระบี่ มาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่บริษัท ฯ คิดค้นและวิจัยพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งโรงไฟฟ้าขยะชุมชนของ ACE มีความพิเศษตรงที่เป็นโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่ปลอดกลิ่น ปลอดควัน และเป็น Zero discharge (น้ำเสียถูกบำบัดในระบบและไม่มีการปล่อยน้ำเสียออกนอกโครงการ) ทำให้โรงไฟฟ้าขยะชุมชนของ ACE เป็นมิตรต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง และที่สำคัญช่วยลดปริมาณขยะชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองกระบี่ได้ประมาณ 300-400 ตันต่อวัน โมเดลโรงไฟฟ้าขยะชุมชน จ.กระบี่ ได้รับการออกแบบให้เป็นโรงไฟฟ้าระบบปิดเช่นเดียวกับที่ จ. ขอนแก่น โดยใช้กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากขยะแบบ Direct Incineration หรือการนำขยะไปเผาตรง ซึ่งสามารถเผาขยะที่มีความชื้นสูงได้มากถึง 80% อีกทั้งโมเดลโรงไฟฟ้าขยะชุมชนของ ACE จึงไม่มีการปล่อยของเสียออกสู่ธรรมชาติ (Zero discharge) ไม่ว่าจะเป็นมลภาวะทางกลิ่น ฝุ่นละออง PM2.5 อีกทั้งยังมีการทำ Water Treatment บำบัดน้ำเสียด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO) ให้กลายเป็นน้ำใสที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ยืนหยัดความเป็นผู้นำด้านโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลก ACE ยังคงยืนหยัดความเป็นผู้นำด้านโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดของไทย (The Clean Energy Leader) ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติให้เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลก ซึ่งนอกจากโรงไฟฟ้าชีวมวลที่นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้ว โรงไฟฟ้าขยะชุมชนของ ACE เป็นอีกโมเดลต้นแบบในการช่วยลดปัญหาขยะล้นประเทศ โดยเฉพาะปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนที่มีมากกว่า 75,000 ตันต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ขณะที่การฝังกลบไม่ใช่แนวทางแก้ปัญหาที่ได้มาตรฐาน ยิ่งก่อให้เกิดมลพิษในรูปแบบของ 'น้ำชะขยะ’ ไหลลงสู่ชั้นใต้ดินปะปนกับน้ำบาดาลที่ประชาชนนำไปใช้ ดังนั้น ทุกโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ACE จึงเป็นโมเดลที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดมลภาวะและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ป้องกันการเกิดมลพิษ ฝุ่น PM2.5 ลดปัญหาขยะชุมชน และยังช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทย และยังสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้แก่สังคม ตลอดจนส่งผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ