ม.สงขลานครินทร์ มุ่งตอบโจทย์ธุรกิจสตาร์ทอัพ พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ innoEM สู่การขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจด้วยนวัตกรรม

ข่าวทั่วไป Tuesday August 25, 2020 11:08 —ThaiPR.net

ม.สงขลานครินทร์ มุ่งตอบโจทย์ธุรกิจสตาร์ทอัพ พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ innoEM สู่การขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจด้วยนวัตกรรม

กรุงเทพฯ--25 ส.ค.--เอ็ม ที มัลติมีเดีย

ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ บมจ.ซีพี ออลล์ พัฒนาและเปิดหลักสูตรวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (innoEM) มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ตอบโจทย์ธุรกิจสตาร์ทอัพ

รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เตรียมเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม หลักสูตรนานาชาติ (Innovation Engineering and Management) เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมบนพื้นฐานองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงการบริหารจัดการธุรกิจนวัตกรรมให้มีความยั่งยืน โดยหลักสูตรจะมุ่งเน้นการลงมือปฎิบัติจริง จนนำไปสู่การเป็นนักพัฒนาและจัดการนวัตกรรมที่มีวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการยุคใหม่ (Start Up) โดยร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนาและเปิดหลักสูตรในครั้งนี้

ทั้งนี้ Innovation Engineering & Management (innoEM) เป็นหลักสูตรนานาชาติ จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ตั้งแต่กระบวนการสร้างและบริหารจัดการนวัตกรรม สร้างวิศวกรที่เป็นนวัตกร โดยใช้ความรู้ทางวิศวกรคิดไอเดียและนำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ ทำการตลาดได้ด้วยความรู้ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งหลักสูตรนี้จะแตกต่างจากหลักสูตรของวิศวกรรมศาสตร์ ในรูปแบบเดิมที่เรียนรู้ผ่านกิจกรรมและการปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษาจากผู้ประกอบการจริงมาเป็นโจทย์ปัญหาให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ เสริมทักษะที่จำเป็นแก่ผู้เรียนให้สามารถออกแบบและบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม มีความคิดเป็นผู้นำและมีความสามารถในการสื่อสารนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ ผ่านทางคอร์สการอบรมทักษะต่างๆ พร้อมสนับสนุนให้นักศึกษาไปประกวด แข่งขันและออกไปแสวงหาประสบการณ์ในต่างประเทศ อีกทั้งส่งเสริมให้มีการลงมือประกอบธุรกิจจริงด้วยนวัตกรรมของตนเองในระหว่างเรียนอีกด้วย

“หลักสูตรการเรียนการสอนได้ถูกปรับตามผู้เรียน ที่ต้องเปิดกว้างให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในการนำเทค โนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนทำธุรกิจเอง ด้วยการเปิดบริษัทประเภท Start up จำเป็นที่ต้องสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือมีทีมงานนวัตกรที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจหรือองค์กรให้ก้าวหน้าเพื่อเป็นผู้นำตลาด” รศ.ดร.ธนิต กล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาในหลักสูตร Innovation Engineering and Management (innoEM) สามารถเข้าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://innoem.eng.psu.ac.th/ หรือเข้ารับชมความเคลื่อนไหวของหลักสูตรที่เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ได้ทุกระยะที่ https://www.facebook.com/innoemPSU


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ