กระทรวงเกษตรฯ เปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ จุดจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย ราคาเป็นธรรม ยกระดับสหกรณ์เข้มแข็ง สร้างรายได้ให้สมาชิกและชุมชน

ข่าวทั่วไป Tuesday September 8, 2020 14:44 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--8 ก.ย.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ วันที่ 4 กันยายน 2563 ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ว่าโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เป็นนโยบายที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ริเริ่ม และได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อเป็นจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรของสหกรณ์ที่มีคุณภาพจากจังหวัดต่าง ๆ เช่น ข้าวสาร เนื้อโคขุน นม ไข่ไก่ ผักผลไม้ สินค้าประมง และอาหารแปรรูป เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยผลักดันให้สหกรณ์เป็นศูนย์รวบรวมและจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยแก่ประชาชนในราคาที่เป็นธรรม รมช.มนัญญา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการทำอาชีพการเกษตร จึงได้ดำเนินนโยบายส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ส่งเสริมการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน GAP เพื่อให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ให้เป็นองค์กรในระดับชุมชน ในการรวบรวมผลผลิต ทางการเกษตรในพื้นที่ จากการดำเนินโครงการต่าง ๆ ทำให้เห็นถึงความตั้งใจของขบวนการสหกรณ์ที่เป็นองค์กรหลักในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่และส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก จึงอยากให้ทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาระบบสหกรณ์และยกระดับสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง และมีพลังในการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ไปสู่สมาชิก เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาในเรื่องการประกอบอาชีพ เรื่องหนี้สิน และหลุดพ้นจากความยากจนในที่สุด นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 2 แห่ง แบ่งเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรท้ายเหมือง จำกัด และสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด จากนั้นเดินเยี่ยมชมซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกของสหกรณ์และชาวบ้านในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการเข้ามาใช้บริการและเลือกซื้อสินค้าจากซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา จำกัด อยู่ในระดับดีเลิศ ดำเนินงานมาแล้ว 28 ปี ปัจจุบันมีสมาชิก 23,684 คน มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 17 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก ซึ่งสหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการตามนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง และในปี 2563 ได้เข้าร่วมโครงการสำคัญซึ่งเป็นนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ที่ได้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผลการดำเนินงานการจำหน่ายสินค้า ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการ (ตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) มีมูลค่า 22 ล้านบาท เป็นการจำหน่ายสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์และกระจายสินค้าในเครือข่ายสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ร้านค้าปลีกและออกร้านธงฟ้าประชารัฐ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ