พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ยกระดับมาตรฐานช่างไทยรับนโยบาย สู่การปฏิบัติ ลดอุบัติเหตุสร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชน

ข่าวทั่วไป Friday September 11, 2020 11:45 —ThaiPR.net

พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ยกระดับมาตรฐานช่างไทยรับนโยบาย สู่การปฏิบัติ ลดอุบัติเหตุสร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชน

กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ยกระดับมาตรฐานช่างไทยรับนโยบาย สู่การปฏิบัติ ลดอุบัติเหตุสร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชน ตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยดำเนินการ ประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 แก้ไข เพิ่มเติมบทบัญญัติพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 มีบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความคุ้มครองความปลอดภัยสาธารณะจากการทำงาน โดยกำหนดให้การประกอบอาชีพ ในสาขาอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือลักษณะงานใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ต้องดำเนินการ โดยผู้มีความรู้ความสามารถที่ได้รับการรับรองความรู้ความสามารถ ตามหลักเกณฑ์การประเมิน เพื่อรับรองความรู้ความสามารถ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 โดยมีผู้ยืนคำขอ สาขา สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 20 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ให้กับผู้ประกอบอาชีพด้านช่าง 4 สาขา จำนวนผู้เข้าประเมินทั้งสิ้น 237 คน มีผู้ผ่านประเมิน 232 คน ดังนี้

สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวนผู้เข้าประเมิน 144 คน มีผู้ผ่านประเมิน 139 คนสาขา ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวนผู้เข้าประเมิน 31 คน มีผู้ผ่านประเมิน 31 คนสาขา ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 2 จำนวนผู้เข้าประเมิน 53 คน มีผู้ผ่านประเมิน 53 คนสาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ จำนวนผู้เข้าประเมิน 9 คน มีผู้ผ่านประเมิน 9 คน

และยังคงเดินหน้าสร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบอาชีพด้านช่างที่จะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ทั้งที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน/อยู่ในตลาดแรงงาน /ประกอบอาชีพอิสระได้ให้ความสำคัญ และปฏิบัติตามกฎหมาย โดยสมัครเข้ารับการประเมินฯ ได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 129 หมู่ที่ 10 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 0 5352 5542 ได้ในวันเวลาราชการ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ