รมช.มนัญญา มอบนโยบายในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 48 ปี เดินหน้าพัฒนาระบบสหกรณ์เข้มแข็ง กระจายรายได้สู่ชุมชน

ข่าวทั่วไป Wednesday September 30, 2020 09:02 —ThaiPR.net

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวมอบนโยบายพร้อมให้โอวาทแก่ข้าราชการและบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 48 ปี วันที่ 29 กันยายน 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถสนองงานเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องสำคัญๆ ได้หลายเรื่อง ได้รับการยอมรับในระดับกระทรวงและระดับรัฐบาล ซึ่งนับเป็นเรื่องดีที่มีการนำสหกรณ์มาเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ และเป็นกลไกพัฒนาภาคการเกษตรไทย พร้อมสนับสนุนให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นองค์กรหลักในการช่วยเหลือ ดูแลบรรเทาปัญหาต่างๆ และคอยให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการแก่สมาชิก

?ขอให้ทุกท่าน ช่วยกันทำงานต่อไป เพื่อยกระดับสหกรณ์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ให้มีความเข้มแข็ง ทั้งการทำงานเชิงการพัฒนา การส่งเสริม และงานตรวจการ และขอให้เน้นย้ำเรื่องการดำเนินการของสหกรณ์ให้มุ่งเน้นเรื่องกำไรคือการแบ่งปัน เนื่องจากสหกรณ์เป็นของสมาชิกทุกคน เพราะฉะนั้นประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินงานของสหกรณ์ควรจะต้องย้อนกลับไปหาสมาชิกสหกรณ์ให้มากที่สุด และการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยและมีคุณภาพช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี กินดีมีสุข อย่างมั่นคงและยั่งยืน? รมช.มนัญญา กล่าว

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ถือเป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับเกษตรกรมากที่สุดหน่วยงานหนึ่ง สหกรณ์ถือเป็นองค์กรหลักของภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ และเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในปี 2563 ได้เกิดสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจและผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีนโยบายที่จะบรรเทาปัญหาต่างๆ โดยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินโครงการสำคัญ เช่น ?โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร" สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่จากนอกภาคการเกษตรคืนสู่ภาคการเกษตร "โครงการจัดตั้งซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์" จัดจำหน่าย และกระจายสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เป็นธรรม ภายใต้สโลแกน Fresh From Farm by Co-op เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนช่วยขับเคลื่อนให้นโยบายต่างๆ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ