วศ. ดูงานหอจดหมายเหตุฯ ตั้งเป้าจัดตั้งหอจดหมายเหตุวิทยาศาสตร์ไทย

ข่าวทั่วไป Wednesday October 21, 2020 10:35 —ThaiPR.net

วศ. ดูงานหอจดหมายเหตุฯ ตั้งเป้าจัดตั้งหอจดหมายเหตุวิทยาศาสตร์ไทย

ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และคณะ เข้าศึกษาดูงานและร่วมหารือการจัดตั้งหอจดหมายเหตุกับผู้เชี่ยวชาญ โดยมี นางณิชชา จริยเศรษฐการ นักจดหมายเหตุชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ นางสาวศุภราพร ฤกษ์ดิกุล นักจดหมายเหตุชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์เอกสาร และนางสาวนภวรรณ ศรีจันทรนิตย์ นักจดหมายเหตุชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารเอกสาร ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาวางแผนการจัดทำหอจดหมายเหตุวิทยาศาสตร์ไทยของ วศ. ซึ่งจะเป็นหน่วยกลางในการรวบรวม จัดเก็บสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุที่มีความสำคัญต่องานจดหมายเหตุของ วศ. ตลอดจนเรียนรู้หลักการประเมินค่า จัดระบบการเก็บรักษา เผยแพร่ และจัดแสดงจดหมายเหตุของ วศ. ให้ประชาชนผู้สนใจได้รับทราบอย่างกว้างขวาง ใช้เป็นประจักษ์พยานหรือหลักฐานอ้างอิงการดำเนินงานของหน่วยงานและบุคคล รวมถึงเป็นข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยในสาขาวิชาต่างๆต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ