กพร.อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ทอดถวาย ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวง ฉะเชิงเทรา

ข่าวทั่วไป Monday October 26, 2020 13:20 —ThaiPR.net

กพร.อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ทอดถวาย ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวง ฉะเชิงเทรา

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาทำบุญเนื่องในโอกาสถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พร้อมสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบไป

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคทรัพย์ร่วมทำบุญ เป็นจำนวนเงิน 2,816,655 บาท ( สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) เพื่อนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพระอารามหลวงพร้อมสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ เดิมชื่อ วัดหลักเมือง หรือ วัดหน้าเมือง ซึ่งเป็นวัดสำคัญกลางใจเมืองเพียงแห่งเดียวเท่านั้น แต่ต่อมาชาวบ้านนิยมเรียกสั้นๆ ว่า วัดเมือง มีความเก่าแก่อายุกว่า 180 ปี ถูกสร้างโดยฝีมือช่างปั้นจากเมืองหลวง วัดพระศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2451 สมัยรัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสเมืองฉะเชิงเทราและทำการบูรณะวัดขึ้นใหม่ พระองค์ได้สถาปนาชื่อใหม่ว่า วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ซึ่งมีความหมายว่าวัดที่ลุงของพระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง และได้ชื่อมาจนถึงปัจจุบันภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ หน้าตักกว้าง 6 ศอก ทรงพระนามว่า สมเด็จพระมหาพุทธรักษ์รณเรศ หรือ หลวงพ่อเมือง ประดิษฐานเป็นพระประธาน นอกจากจะใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจสำคัญๆ ทางพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองแปดริ้วมาแต่อดีตกาลด้วย

?ประเพณีการทอดกฐินเป็นประเพณีทางพุทธศาสนาที่ดีงาม ก่อให้เกิดสามัคคีธรรมซึ่งพุทธศาสนิกชนได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างบุญสร้างกุศล และร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม รักษาศาสนวัตถุและศาสนสถาน อีกทั้ง เพื่อเป็นการรักษาคุณค่าของประเพณีการทอดกฐินสืบต่อไป? อธิบดี กพร.กล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ