รมช.มนัญญา ลงพื้นที่สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด จังหวัดสุโขทัย พบปะพี่น้องเกษตรกร

ข่าวทั่วไป Tuesday October 27, 2020 13:43 —ThaiPR.net

รมช.มนัญญา ลงพื้นที่สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด จังหวัดสุโขทัย พบปะพี่น้องเกษตรกร

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบป้ายสนับสนุนเงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดและสิ่งก่อสร้างให้กับสหกรณ์ 2 แห่ง พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานทางวิชาการของหน่วยงานในสังกัด พบปะเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรของจังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบป้ายสนับสนุนเงินอุดหนุนให้สหกรณ์ในจังหวัดสุโขทัย ในการสนับสนุนอุปกรณ์สิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนฯ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด จำนวน 53,100,000 บาท สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด จำนวน 1,519,600 บาท พร้อมทั้งมอบใบรับรองเกษตรอินทรีย์ จำนวน 3 ราย มอบใบรับรองเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) จำนวน 3 ราย มอบถุงปัจจัย การผลิตพร้อมผลิตภัณฑ์นมจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 500 ชุด

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนิทรรศการและการจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าแปรรูป ของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกร อาทิ ผักสด ผลไม้สด สินค้าเกษตรแปรรูป เป็นต้น รวมทั้งพบปะผู้แทนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 ราย ทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย มีผู้สมัคร เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 76 ราย มีสหกรณ์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 7 แห่ง ที่ผ่านมา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ได้จัดการประชุมชี้แจงและจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพทางการเกษตร นำผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ศึกษาดูงานกิจกรรมกิจกรรมการเกษตรที่ประสบความสำเร็จ เพื่อแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ ประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรต่าง ๆ ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายด้วย

นางสาวปกิตตา จงอักษร อายุ 36 ปี กล่าวว่า ตนเองเคยประกอบอาชีพครูสอนภาษาไทยในจังหวัดนราธิวาส และปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อขายในร้านสลัดบาร์ของตัวเอง เมื่อมีครอบครัวจึงย้ายมาอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และได้หันมาต่อยอดการปลูกมะม่วง พัฒนาจนได้มาตรฐานออร์แกนิคไทยแลนด์ ปลอดสารเคมีตั้งแต่การปลูก การดูแล การเก็บเกี่ยวจนถึงมือผู้บริโภค ปัจจุบันตนเองได้ปลูกผลไม้เพิ่มมากขึ้น เช่น ทุเรียน ลองกอง ลางสาด กล้วยน้ำว้า ฟักทองพันธุ์กระโถนซึ่งเป็นสายพันธุ์โบราณ มะนาว มะขามหวาน และพืชผักต่าง ๆ จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เพจ "ปกิตตาออร์แกนิคฟาร์ม"

โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่แปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์บ้านคลองต่าง หมู่ 1 ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย รับฟังการบรรยายสรุป เยี่ยมชมการบริหารจัดการแปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ และพบปะพี่น้องเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ รับฟังปัญหา ความต้องการด้านต่าง ๆ ของผู้นำสหกรณ์ พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ ที่มาต้อนรับ พร้อมทั้งกล่าวมอบนโยบายการดำเนินงานต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกล่าวชื่นชมบทบาทของสหกรณ์ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สร้างการมีส่วนร่วมและความสามัคคีให้กับชาวบ้านในพื้นที่ และได้ให้กำลังใจเกษตรกรในการร่วมกันพัฒนาอาชีพ และร่วมมือกันทำงานในรูปแบบสหกรณ์ มุ่งเน้นงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับสหกรณ์ให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมจะให้การสนับสนุนและพัฒนาสหกรณ์ในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้สหกรณ์ทำหน้าที่ในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ให้ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ร่วมกันปล่อยแม่พันธุ์มวนพิฆาตตัวเต็มวัย จำนวน 400 ตัว ซึ่งเป็นแมลงตัวห้ำที่มีบทบาทในการควบคุมหนอนผีเสื้อหลายชนิด โดยดูดกินของเหลวภายในตัวหนอน เพื่อควบคุมศัตรูพืชและส่งผลให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีฆ่าแมลงอีกด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ