โครงการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนประจำปี 2564

ข่าวทั่วไป Monday November 16, 2020 14:49 —ThaiPR.net

โครงการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนประจำปี 2564

โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนประจำปี 2564 จัดโดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครฝึกอบรม บุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ที่ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพ และเพิ่มทักษะในการทำงาน การสร้างแนวความคิด และการวิเคราะห์ มีหลักสูตรให้เลือกกว่า 30 หลักสูตร

ผู้สมัครที่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากต้นสังกัดได้ตามหนังสือของกระทรวงการคลัง ที่ กค.0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2559 และที่ กค 0409.6/ว 485 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552 พนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน สำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้หากได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด

ติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง :
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 0-2942-8822 ต่อ 203-205 , 0-2942-8831
โทรสาร : 0-2942-8830 (ในวันเวลาราชการ)
e-mail : hrd_etoku@ku.ac.th
สมัครผ่านเว็บไซต์ : http://www.eto.ku.ac.th/hrd/index.php


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ