ดีอีเอส ระดมหน่วยงานในสังกัด "ทีโอที กสท. บจ.ไปรษณีย์" ร่วมกับ กสทช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดยุทธศาสตร์การจัดทำร่างแผนแม่บทด้านการสื่อสารแห่งชาติ

ข่าวทั่วไป Tuesday November 17, 2020 15:45 —ThaiPR.net

ดีอีเอส ระดมหน่วยงานในสังกัด

นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำร่างแผนแม่บทด้านการสื่อสารแห่งชาติ ซึ่งมีผู้แทนจากสำนักงาน กสทช. บมจ. ทีโอที บมจ. กสท โทรคมนาคม และ บจ. ไปรษณีย์ไทย เข้ามาร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม Co-Working Space ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ช่วยกำหนดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงการพัฒนาโดยต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแผนระดับชาติ โดยมีแนวทางและกรอบแผนงาน นำไปสู่การกำหนดนโยบาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาการสื่อสารของประเทศ ทั้ง 3 ด้านให้มีบริการเป็นไปอย่างทั่วถึง เป็นธรรม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอดรับกับทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสากล อย่างยั่งยืน ตามนิยาม "การสื่อสาร" ขององค์การการค้าโลก The World Trade Organization (WTO) ประกอบด้วย 3 ด้าน คือบริการด้านโทรคมนาคม บริการด้านภาพและเสียง และบริการการส่งพัสดุและไปรษณีย์ ซึ่งการประชุมเชิง ปฏิบัติการนี้ จะร่วมกันกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการสื่อสารของประเทศ ให้มีความทันสมัย เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการสื่อสารของโลก และสามารถบูรณาการด้านการสื่อสาร ในทุกภาคส่วน และมีความยืดหยุ่นสามารถปรับใช้ในการพัฒนาประเทศในทุกสถานการณ์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ