ILINK รับรางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement จากสถาบันไทยพัฒน์

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday December 24, 2020 10:17 —ThaiPR.net

ILINK รับรางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement จากสถาบันไทยพัฒน์

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) "ILINK" เข้ารับรางวัล "Sustainability Disclosure Acknowledgement" (กิตติกรรมประกาศ) จากสถาบันไทยพัฒน์ ในพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2563 (Sustainability Disclosure Community: SDC) โดยมี คุณวริษา อนันตรัมพร ผู้จัดการทั่วไป เป็นตัวแทนรับมอบ จากนายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

"จากการที่ ILINK ได้รับรางวัลในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว เราได้ตะหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานที่ถูกต้อง โปร่งใส คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และสัญญาว่าจะมุ่งพัฒนางานด้วยความมุ่งมั่น และโปร่งใสต่อไป" คุณวริษา กล่าว

ทั้งนี้รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของ SDC ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยการมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1.Sustainability Disclosure Award 2.Sustainability Disclosure Recognition 3.Sustainability Disclosure Acknowledgement ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 115 องค์กร นอกจากจะเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่องค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะแล้ว ยังต้องการเชิดชูองค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัลทั้ง 96 แห่ง ในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ร่วมกัน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ