รมช.มนัญญา ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุทัยธานี เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาระดับจังหวัด สามารถขับเคลื่อนไปได้โดยเร็ว

ข่าวทั่วไป Thursday December 24, 2020 13:37 —ThaiPR.net

รมช.มนัญญา ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุทัยธานี เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาระดับจังหวัด สามารถขับเคลื่อนไปได้โดยเร็ว

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด (จังหวัดอุทัยธานี) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี พร้อมรับฟังสรุปปัญหาในแต่ละด้านที่สำคัญ โดยจังหวัดอุทัยธานีให้ความสำคัญกับแนวทางการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ให้เป็นวาระและภารกิจสำคัญของจังหวัด เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาระดับจังหวัดสามารถขับเคลื่อนไปได้โดยเร็ว ลดปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกัน โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้ และประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ พร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวจังหวัดอุทัยธานีประกอบอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เนื่องจากผ้าไหมจังหวัดอุทัยธานีเป็นที่ต้องการของตลาด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

รมช.มนัญญา กล่าวว่า เป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) เมื่อปลายปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ จึงเห็นควรให้มีการดำเนินงานติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือ เยียวยา และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระดับพื้นที่ โดยเริ่มจากปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนเร่งด่วน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วทันเหตุการณ์ ด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่แต่ละจังหวัดอย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ