พช.สระแก้ว ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานหลังขุดโคก หนอง นา โมเดล พช. ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ข่าวทั่วไป Friday May 14, 2021 07:49 —ThaiPR.net

พช.สระแก้ว ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานหลังขุดโคก หนอง นา โมเดล พช. ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายบุญจันทร์ ราวีศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอตาพระยา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตาพระยา และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการหลังการขุดพื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ของนายสมจิต ราชกิจ เจ้าของแปลงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดำเนินการขุดตามแบบมาตรฐานโคก หนอง นา โมเดล ของกรมการพัฒนาชุมชน จำนวนพื้นที่ 3 ไร่ แบบ 1 : 1 ลักษณะดินร่วนปนทราย

ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ได้ให้ข้อแนะนำแก่เจ้าของพื้นที่ต้นแบบและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตำบลทัพราช ในการทำงานตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ (หลักการทำเกษตรแบบพึ่งพิงธรรมชาติ) เช่น การปรับปรุงดิน ดูแลระบบน้ำ การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ บำรุงรักษา ทำให้พืช สัตว์เจริญเติบโต โดยการไม่ใช้สารเคมี ทำการเกษตรแบบใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน ในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งสื่อสารสังคมให้ทราบถึงการดำเนินงานโครงการในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นต้นแบบให้ผู้ที่สนใจนำกลับไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ครัวเรือนของตนเองต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ