คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา จัดกิจกรรมอนุรักษ์อึ่งเพ้า (เค่า) ปล่อยสู่ธรรมชาติ กว่า 130,000 ตัว

ข่าวทั่วไป Tuesday June 8, 2021 17:13 —ThaiPR.net

คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา จัดกิจกรรมอนุรักษ์อึ่งเพ้า (เค่า) ปล่อยสู่ธรรมชาติ กว่า 130,000 ตัว

กิจกรรมการอนุรักษ์อึ่งเพ้า (เค่า) ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยแต่ละปีทางสาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จะปล่อยลูกอ๊อดอึ่งเพ้าในหลายพื้นที่ตามความต้องการของคนในชุมชนจังหวัดพะเยา โดยปีนี้ได้ส่งมอบลูกอ๊อดอึ่งเพ้า ที่เพาะขยายพันธุ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้กับ โครงการ"เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการน้ำชุมชนเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม ภายใต้วิถีชีวิตปรกติใหม่ (New Normal)" ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (กิจกรรมย่อย: ปล่อยอึ่งเพ้า แนวทางการเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนธรรมชาติในชุมชน) เพื่อนำไปปล่อยในชุมชนต่างๆ วันที่ 1-2 มิถุนายน 2564 ซึ่งพื้นที่ที่นำลูกอึ่งเพ้าไปปล่อยในปีนี้ ได้แก่ ตำบลปง และตำบลออย อำเภอปง และตำบลฝายกวาง และตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จำนวนอึ่งเพ้าที่ปล่อยไม่น้อยกว่า 130,000 ตัว วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ได้นำลูกอ๊อดอึ่งเพ้าจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 ตัว ไปปล่อยร่วมกับคนในพื้นที่ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ปล่อยลูกอ๊อดอึ่งเพ้าจำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 ตัว ปล่อยในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมอึ่งเพ้า ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ