พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาส ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร สร้างแรงงานคุณภาพ

ข่าวทั่วไป Monday June 21, 2021 13:28 —ThaiPR.net

พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาส ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร สร้างแรงงานคุณภาพ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับแรงงานในสถานประกอบการ จำนวน 12 คน ตามโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน ณ อาคารช่างก่อสร้าง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เปิดเผยว่า โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะความรู้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานตามประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศ ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการได้แรงงานที่มีมาตรฐานฝีมือแรงงานทำงานในสถานประกอบกิจการโดยจะได้รับการจ่ายอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเป็นค่าตอบแทน บนหลักการผู้ที่จะสามารถผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้ จะต้องผ่านเกณฑ์ 6 ประการ ได้แก่ ความปลอดภัยในการทำงาน การใช้วัสดุอย่างประหยัด การใช้เครื่องมือเครื่องจักรถูกต้อง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานทันภายในกำหนด ขั้นตอนการทำงานครบถ้วนถูกต้อง และผลงานสำเร็จมีมาตรฐาน ดังนั้น ผู้ว่าจ้างจึงมั่นใจได้ว่าผลงานที่จ้างช่างที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน จะเป็นงานที่ดี มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เชื่อถือได้ ผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ อัตราวันละ 440 บาท นอกจากนี้ ช่างไฟฟ้าภายในอาคารสามารถนำหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ ไปใช้ประกอบการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารกับสถานบันฯ เพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถต่อไปได้


แท็ก ช่างไฟฟ้า  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ