สพร.17 ระยอง จัด "ตู้พัฒนาฝีมือแรงงานปันสุข" แก่ นร.โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนฯ

ข่าวทั่วไป Tuesday June 22, 2021 13:23 —ThaiPR.net

สพร.17 ระยอง จัด

นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ "ตู้พัฒนาฝีมือแรงงานปันสุข" ปันน้ำใจสู่น้อง สร้างรอยยิ้ม และทักษะอาชีพ

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ได้รับเป้าหมายในการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานตามโครงการปกติของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ มีระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 2 เดือน (280 ชั่วโมง) และฝึกงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 1 เดือน (140 ชั่วโมง) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพส่วนใหญ่อยู่ในวัยเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน ไม่มีรายได้เป็นของตนเอง และประสบปัญหาด้านทุนทรัพย์ โดยจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พบว่าผู้เข้ารับการฝึกฯ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนฯ มีการลาออกระหว่างการฝึกอบรมฯ เพื่อไปทำงานหารายได้เข้าสู่ครอบครัว เช่น การรับจ้างเก็บผลไม้ตามฤดูกาล การรับจ้างเก็บผลผลิตน้ำยางพารา เป็นต้น ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกฯ ขาดโอกาสในการเข้าถึงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ โดยสาเหตุสำคัญประการหนึ่งอาจเกิดจากความห่วงกังวลที่ครอบครัวอาจขาดรายได้ และหรืออาจต้องส่งเงินบางส่วนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างเข้ารับการฝึกอบรม นอกเหนือจากงบประมาณที่ทางราชการสนับสนุน ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุน และให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้สามารถสำเร็จการฝึกอบรม มีทักษะอาชีพ และรายได้ต่อไปในอนาคต สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จึงจัดทำโครงการ "ตู้พัฒนาฝีมือแรงงานปันสุข" ปันน้ำใจสู่น้อง สร้างรอยยิ้ม และทักษะอาชีพขึ้น 


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ