สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ตรวจเอชไอวี 1 กรกฎาคม 2564 ตรวจฟรี ตรวจเร็ว รักษาเร็ว รักษาฟรี

ข่าวทั่วไป Wednesday June 30, 2021 13:29 —ThaiPR.net

สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ตรวจเอชไอวี 1 กรกฎาคม 2564 ตรวจฟรี ตรวจเร็ว รักษาเร็ว รักษาฟรี

สำนักงานป้องการควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เชิญชวนประชาชนเข้ารับการตรวจเชื้อเอชไอวี ฟรี ปีละ 2 ครั้ง เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day) 1 กรกฎาคม ประจำปี 2564 ตามแนวคิด "Test to move forward : ตรวจเร็ว เพื่อก้าวต่อ" 

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day) เพื่อให้ให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและประชาชนทั่วไปได้รับการตรวจและทราบสถานการณ์ติดเชื้อของตนเองโดยเร็ว รวมทั้งให้มีโอกาสในการป้องกันและเริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง สคร.12 สงขลา ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับการตรวจเชื้อเอชไอวี ระบบการรักษาฟรีทุกสิทธิ ผู้มีสิทธิประกันสุขภาพ (บัตรทอง) และสิทธิสวัสดิการข้าราชการสามารถรักษาฟรีทุกโรงพยาบาลภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั่วประเทศ ส่วนสิทธิประกันสังคม สามารถรักษาฟรีในโรงพยาบาลที่ระบุตามสิทธิ์

"การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ของประชาชน (New Normal) มุ่งเน้นมาตรการป้องกันและดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อต่าง ๆ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดบริการสุขภาพให้กับประชาชนทั้งตรวจฟรีและรักษาฟรี โดยมีประเด็นสื่อสาร ปี 2564 คือ Test to move forward : ตรวจเร็ว เพื่อก้าวต่อ" ดังนี้

ตรวจเร็ว การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยเร็ว ทำให้รู้สถานการณ์ติดเชื้อของตนเองได้เร็ว ลดการแพร่เชื้อไปยังคู่นอน ซึ่งการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ควรตรวจหลังจากมีพฤติกรรมเสี่ยง ประมาณ 1 เดือน เพื่อให้ผลการตรวจแม่นยำ โดยการตรวจเอชไอวีเป็นแบบรู้ผลในวันเดียว

ตรวจเร็ว เพื่อก้าวต่อ กรณีผลเลือดเป็นบวก หากพบว่าติดเชื้อเอชไอวี ควรเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเร็ว ทำให้ไม่มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์และมีสุขภาพดี โดยผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีต้องกินยาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ กรณีผลเลือดเป็นลบ หากพบว่าไม่ติดเชื้อเอชไอวี จะได้รับบริการปรึกษาเพื่อป้องกันให้ปลอดภัยจากจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยการใช้ถุงยางอนามัยถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์  

สำหรับสถานการณ์เอชไอวีโรคเอดส์ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2564 พบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีสะสมที่มีชีวิตอยู่ จำนวน 22,966 ราย เมื่อแยกรายจังหวัด พบว่าจังหวัดสงขลามีผู้ติดเชื้อเอชไอวี สูงสุด 9,887 ราย รองลงมาคือ ตรัง (3,720 ราย) พัทลุง (2,766 ราย) นราธิวาส (2,192 ราย) สตูล (1,557 ราย) ปัตตานี (1,445 ราย) และ ยะลา (1,444 ราย) ตามลำดับ โดย พ.ศ. 2564 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ จำนวน 453 ราย

ทั้งนี้ พบจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตทั้งหมดที่ได้รับยาต้านไวรัสสะสม 21,051 ราย (ร้อยละ 92) โดย พ.ศ. 2564 ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตที่ได้รับยาต้านไวรัส จำนวน 502 ราย (ข้อมูลจาก NAP Web Report ที่ประมวลผลข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2564)

และเนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day) 1 กรกฎาคม 2564 สคร.12 สงขลา ได้สนับสนุนสื่อรณรงค์ ป้ายไวนิลให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้ง 7 จังหวัด เรือนจำ และโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อใช้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร.1422   


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ