ดีอีเอส ร่วมประชุมผู้นำเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านดิจิทัลและผู้นำสภาหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ข่าวเทคโนโลยี Tuesday October 5, 2021 08:48 —ThaiPR.net

ดีอีเอส ร่วมประชุมผู้นำเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านดิจิทัลและผู้นำสภาหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ดีอีเอส ร่วมประชุมผู้นำเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านดิจิทัลและผู้นำสภาหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในการประชุมผู้นำเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านดิจิทัลและผู้นำสภาหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (The 2nd ASEAN Digital Senior Officials' Meeting - ASEAN Telecommunication Regulators' Council (ADGSOM - ATRC) Leaders Retreat of 2021) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ในโอกาสนี้ นางปิยนุช วุฒิสอน ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้ร่วมหารือและพิจารณาประเด็นสำคัญร่วมกับผู้แทนเจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศสมาชิกอาเซียนในการส่งเสริมความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเร่งขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้แผนงาน / ข้อริเริ่มของอาเซียนในการพัฒนาด้านดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล ค.ศ. 2025 (ASEAN Digital Masterplan 2025: ADM 2025) นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้หารือร่างเอกสารที่จะเป็นผลลัพธ์สำคัญของการประชุมรัฐมนตรีด้านดิจิทัล (ADGMIN) ครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นในช่วงปลายปี 2564 หรือช่วงเดือนมกราคม 2565 อาทิ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของอาเซียน ค.ศ. 2025 การจัดตั้ง ASEAN Regional CERT ภายใต้กรอบการประชุมสภาปฏิบัติการอาเซียนด้านความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่าย (ASEAN Network Security Action Council: ANSAC) โครงการพัฒนา ASEAN Strategic Guidance for Artificial Intelligence (AI) and Digital Workforce โดยอินโดนีเซียและไทย และโครงการพัฒนา ASEAN Policy Guideline for the use of Blockchain Technology for Digital Government โดย สปป.ลาว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ