ฟิทช์ประกาศอันดับเครดิตที่คาดว่าจะให้แก่หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บ.ไทยโอริกซ์ลีสซิ่งที่ 'AAA(tha)(EXP)'

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday December 3, 2021 10:00 —ThaiPR.net

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่คาดว่าจะให้ (Expected National Long-Term Rating) แก่หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกัน มูลค่ารวมไม่เกิน 1.0 พันล้านบาท ของบริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด (หรือ TOLC) ที่ 'AAA(tha)(EXP)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ อันดับเครดิตที่คาดว่าจะให้ดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อฟิทช์ได้รับเอกสารประกอบการวิเคราะห์ต่างๆ ฉบับจริงครบถ้วนและสอดคล้องกับเอกสารที่ได้รับมาแล้ว รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ TOLC สะท้อนถึงการได้รับการค้ำประกันในลักษณะไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้จาก ORIX Corporation จากประเทศญี่ปุ่น (ORIX; 'A-'/'แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ') ทั้งนี้อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign Currency Issuer Default Rating) ของ ORIX ที่ 'A-' อยู่ในระดับที่สูงกว่าอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของประเทศไทย (Long-Term Local Currency Issuer Default Rating) ที่ 'BBB+' และสอดคล้องกับอันดับเครดิตภายในประเทศที่ 'AAA(tha)' ซึ่งเป็นอันดับเครดิตที่สูงที่สุดสำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศของประเทศไทย

แนวโน้มอันดับเครดิตของหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันยังคงมีเสถียรภาพ แม้ว่าแนวโน้มอันดับเครดิตของผู้ให้การค้ำประกันจะมีแนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ บ่งชี้ว่าอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันดังกล่าวน่าจะยังคงอยู่ที่ระดับ 'AAA(tha) ' ได้ แม้ในกรณีที่อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ ORIX อาจถูกลดระดับเป็น 'BBB +' (ซึ่งมีความเป็นไปได้เนื่องจากแนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ) อันดับเครดิตดังกล่าวจะอยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของประเทศไทย และยังคงสอดคล้องกับเครดิตที่ดีที่สุดในประเทศ

TOLC เป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินหลายประเภท ซึ่งรวมถึง บริการให้เช่าทางการเงินและเช่าดำเนินงานรถยนต์ บริการให้เช่าซื้อและบริการให้เช่าอุปกรณ์และเครื่องจักร TOLC มีสินทรัพย์รวม 14.4 พันล้านบาท ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 (สิ้นงวดปีบัญชี 2564)

ORIX เป็นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นในด้านขนาดสินทรัพย์ โดยบริษัทมีสินทรัพย์มูลค่า 13.6 ล้านล้านเยน ณ สิ้นปีเงินการเงินปี 2564 มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TOLC โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่ 96.6% และมี บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นในส่วนที่เหลือที่ 3.4%

สำหรับรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมของ ORIX สามารถดูได้จากรายงานเครดิตของบริษัท ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 และจากประกาศอันดับเครดิต หัวข้อ "Fitch Affirms ORIX at 'A-' with Negative Outlook" ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 หาได้ที่ www.fitchratings.com

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)
ไม่มีโอกาสที่อันดับเครดิตหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ TOLC จะได้รับการปรับเพิ่มเนื่องจากอันดับเครดิต 'AAA(tha)(EXP)' อยู่ในระดับที่สูงที่สุดสำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศ

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)
อันดับเครดิตหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ TOLC อาจถูกปรับลดอันดับลงหากอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ ORIX อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตสากลสกุลเงินภายในประเทศระยะยาวของประเทศไทย ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากการปรับลดอันดับเครดิตของ ORIX หรือการปรับเพิ่มอันดับเครดิตของประเทศไทย และฟิทช์จะพิจารณาอันดับเครดิตเปรียบเทียบกับอันดับเครดิตภายในประเทศของสถาบันการเงินอื่นด้วย

อันดับเครดิตที่มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น

อันดับเครดิตหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ TOLC มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศของ ORIX


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ