พช.อุบลฯ ขานรับนโยบาย มท. ขนสินค้า OTOP จัดตลาดสินค้าอุปโภค บริโภคราคาถูก ทุกวันเสาร์

ข่าวทั่วไป Monday January 17, 2022 08:32 —ThaiPR.net

พช.อุบลฯ ขานรับนโยบาย มท. ขนสินค้า OTOP จัดตลาดสินค้าอุปโภค บริโภคราคาถูก ทุกวันเสาร์

วันที่ 15 มกราคม 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางสาววิจิตร หลงชิน รักษาการแทนพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดอุบลราชธานี ได้ตรวจติดตามเยี่ยมชมบรรยากาศการจำหน่ายสินค้าราคาอุปโภค บริโภคราคาประหยัด และได้ให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการและบริษัทห้างสรรพสินค้า ที่นำสินค้ามาจำหน่ายภายในตลาดนัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคราคาประหยัดและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ณ บริเวณลานขวัญเมือง (ศาลากลางหลังเก่า) ตำบลในเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยสถานการณ์ปัญหาค่าครองชีพครัวเรือนในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากการปรับราคาสินค้าบริโภค อุปโภค โดยรัฐบาลมีความห่วงใยผลกระทบค่าครองชีพของประชาชน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น การจัดตลาดนัด ตลาดชุมชน จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคราคาประหยัด และการออกตรวจการจำหน่ายสินค้า ไม่ให้มีการจำหน่ายเกินราคาหรือกักตุนสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ 

จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดตั้งโครงการตลาดนัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคราคาประหยัดและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี และได้มอบหมายให้ส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี อาทิ สำนักงานจังหวัดฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฯ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฯ รวมถึงร้านค้าภาคเอกชน อาทิ CP Freshmart และ Big C Super Center ร่วมนำสินค้ามาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าตลาดทั่วไป เช่น เนื้อหมู กิโลกรัมละ 185 บาท ไข่ไก่ ถาดละ 99 บาท ณ ตลาดนัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคราคาประหยัดและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ทุกวันเสาร์ บริเวณลานขวัญเมือง ศาลากลางหวัดอุบลราชธานีหลังเก่า

สำหรับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี นางกนกอร โพธิ์สิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางวริชา เสาทอง พัฒนาการอำเภอเขื่องใน นางรัชดาวรรณ คำเอี่ยม พัฒนาการอำเภอสว่างวีระวงศ์ นางจริญญา บุญธรรม พัฒนาการอำเภอกุดข้าวปุ้น รวมถึงเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้มีการประสานให้ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ภายในจังหวัดอุบลราชธานี นำสินค้า OTOP มาจำหน่ายภายในตลาดฯ รวมถึงมีการนำผลผลิตจากโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภีท่าช้าง) ผลผลิตผักและอาหารปลอดภัย แบรนด์ "บวร" จากศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ และภาคีเครือข่าย ที่ได้รับความเมตตาและสนับสนุนจากพระพิพัฒน์วชิโรภาส ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนผลผลิตจากโครงการปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร อาทิ ผลไม้ ผักสวนครัวปลอดสารพิษ และสินค้าแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร มาร่วมจำหน่ายในครั้งนี้ ซึ่งมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 68,720.50 บาท 


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ