ออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุก บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย

ข่าวทั่วไป Wednesday January 19, 2022 09:52 —ThaiPR.net

ออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุก บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย

นางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ได้นำผู้รับการฝึก สาขา ช่างแต่งผมบุรุษ เข้าร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุก บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยจังหวัดสุโขทัย จัดงานปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่วัดหางตลาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมอบประกาศเกียรติคุณ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานดีเด่นของอำเภอกงไกรลาศ พร้อมร่วมกับนางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบเงินสงเคราะห์ ถุงยังชีพ และพันธุ์ปลาช่วยเหลือประชาชน โดยภายในบริเวณงานได้มีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน จัดบูทให้บริการประชาชน จำนวนกว่า 50 หน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ รวมทั้งรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนได้ตรงกับความต้องการของพื้นที่ ขณะที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. นอกจากให้บริการตรวจรักษาสุขภาพแล้ว ยังได้จัดบริการฉีดวัคซีนโควิดเชิงรุกทั้งเข็ม 1 เข็ม 2 และเข็ม 3 โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ และพื้นที่ใกล้เคียง เดินทางไปรับบริการฉีดวัคซีนโควิดเป็นจำนวนมาก ต่างมีความพึงพอใจในการให้บริการที่ดี สะดวก และรวดเร็ว นอกจากนี้ อำเภอกงไกรลาศ ยังได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันทำความสะอาดถนนภายในหมู่บ้าน อีกด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ