สุราษฎร์ฯ คึกคัก พช.จัดกิจกรรมทดสอบตลาด ดันผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ศรีวิชัยแบรนด์

ข่าวทั่วไป Monday January 31, 2022 09:45 —ThaiPR.net

สุราษฎร์ฯ คึกคัก พช.จัดกิจกรรมทดสอบตลาด ดันผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ศรีวิชัยแบรนด์

นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายพิชัย มณีลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน และนักการตลาดรุ่นใหม่ จัดกิจกรรมทดสอบตลาด ในโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ศรีวิชัยแบรนด์ ภายใต้เสริมสร้างความยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 50 กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ โดยได้นำสินค้ามาทดสอบตลาด ณ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้มีการจัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ให้ความรู้ให้บริการปรึกษา และแนะนำด้านการออกแบบ แก่ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ที่ร่วมโครงการฯ เพื่อให้สินค้า OTOP พัฒนาเข้าสู่ระดับพรีเมี่ยมและสานต่อกิจกรรมดังกล่าว ในรูปแบบการจัดตลาดขายจริง เพื่อให้กลุ่มลูกค้าที่มาเดินช็อปปิ้งที่ตลาด ได้เลือกซื้อสินค้า OTOP และแสดงความคิดเห็นผ่านการตอบแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลไปพิจารณาและดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป อีกทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเป้าหมายการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ให้สามารถแข่งขันได้ภายในประเทศและ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ผู้บระกอบการ ให้ความสำคัญของการพัฒนาตัวสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการสร้างแบรนด์สินค้า ผลักดันให้มีการนำองค์ความรู้ด้านออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมให้มีมูลค่าเชิงพาณิชย์มากขึ้นอีกด้วยในอนาคต


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ