พช.สมุทรปราการ ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเส้นทางสินค้า OTOP และบริการเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการ

ข่าวทั่วไป Monday January 31, 2022 10:04 —ThaiPR.net

พช.สมุทรปราการ ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเส้นทางสินค้า OTOP และบริการเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการ

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นางขนิษฐา กุมารสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวแก้วจรรยา คงนุ่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับนางสาวเจริญขวัญ เกตุเพชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบางเสาธง ให้การสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเส้นทางสินค้า OTOP และบริการเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการ ตามแนวทาง D-HOPE (Decentralized Hand-on Program Exhibition) เป็นวันที่ 3 ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองบางเซา หมู่ที่ 6 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการชุมชน ผู้นำชุมชน จำนวน 20 คน

การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเส้นทางสินค้า OTOP และบริการเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ( Champ)ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติ ( D - HOPE) และค้นหาผู้จัดการโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

สำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ทำให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้และได้รับประสบการณ์ในการลงมือปฏิบัติในการคิดและจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง รวมทั้งมีเป้าหมายในการมีส่วนร่วมเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนเพิ่มขึ้น มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว สามารถสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้ประชาชนในชุมชน

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ