วศ. ผสานความร่วมมือสร้างเครือข่ายการพัฒนา NQI เชิงพื้นที่ร่วมกับ สป.อว.

ข่าวทั่วไป Friday February 11, 2022 14:21 —ThaiPR.net

วศ. ผสานความร่วมมือสร้างเครือข่ายการพัฒนา NQI เชิงพื้นที่ร่วมกับ สป.อว.

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย ดร.อนุตตรา นวมถนอม และ ดร.ศันศนีย์ บุญสาลี เข้าพบนายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ และนางสาวกีรติ แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบ อววน.3 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหน่วยทดสอบในประเทศให้มีมาตรฐานเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สอดคล้องกับโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) และโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ในการหารือดังกล่าว กรมวิทยาศาสตร์บริการมีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองในสถาบันอุดมศึกษาในการกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์การดำเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ เกิดการบูรณาการระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมให้ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล รวมถึงเพิ่มทักษะบุคลากรในพื้นที่อีกด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ