สยามพิวรรธน์รับรางวัลจากมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ในฐานะ "องค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี"

ข่าวเศรษฐกิจ Monday February 14, 2022 15:17 —ThaiPR.net

สยามพิวรรธน์รับรางวัลจากมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ในฐานะ

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านส่งเสริมอารยสถาปัตย์ดีเด่น ย้ำจุดยืนขององค์กรที่ส่งเสริมการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม

สานต่อวิสัยทัศน์การสร้างประสบการณ์อันเป็นเลิศเพื่อลูกค้าและคนไทยทุกคน

  • สยามพิวรรธน์รับรางวัลจากมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ในฐานะ "องค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี" ขณะที่ไอคอนสยามได้รับรางวัล "ห้องสุขาต้นแบบส่งเสริมอารยสถาปัตย์" และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ได้รับรางวัล "สถานที่เฟรนด์ลี่ดีไซน์"
  • ขับเคลื่อนแนวคิดอารยสถาปัตย์ (Universal Design) พัฒนาให้ทุกอาคารมีความพร้อมให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง ใช้ประโยชน์ได้สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย และเท่าเทียม เพื่อสร้างประสบการณ์อันเป็นเลิศให้กับทุกคน
  • ต่อยอดวิสัยทัศน์ในฐานะผู้นำความคิดสร้างสรรค์ The Visionary Icon ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประเทศไทยให้เป็น "เมืองอารยสถาปัตย์" เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขของคนทั้งมวล

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้พัฒนาธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของ ไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ รับรางวัล "องค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี" ในงาน "Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5" ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่เชิดชูด้านอารยสถาปัตย์ที่สยามพิวรรธน์ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตอกย้ำจุดยืนของศูนย์การค้าที่ให้ความสำคัญสูงสุดในด้านโครงสร้างอาคารด้วยมาตรฐานการออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์ในทุกมิติ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ ส่งเสริมทุกการเข้าถึง ให้ทุกคนสามารถใช้บริการต่างๆได้อย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย ขณะที่ไอคอนสยามได้รับรางวัล "ห้องสุขาต้นแบบส่งเสริมอารยสถาปัตย์" และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ได้รับรางวัล "สถานที่เฟรนด์ลี่ดีไซน์ (Tourism for All) ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่สะท้อนวิสัยทัศน์องค์กร ในฐานะผู้นำความคิดสร้างสรรค์ The Visionary Icon เพื่อส่งมอบประสบการณ์อันเป็นเลิศให้กับลูกค้าและคนไทยทุกคน

ชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์และกรรมการบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า "ด้วยปณิธานของสยามพิวรรธน์ตลอดกว่า 60 ปีที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับคนจำนวนมาก และเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย สยามพิวรรธน์ได้ต่อยอดปณิธานนี้ในขั้นตอนการดำเนินธุรกิจทุกประเภทมาโดยตลอด และให้ความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาและออกแบบโครงสร้างด้วยการยึดหลักอารยสถาปัตย์เป็นแนวคิดสำคัญ เพื่อให้กลุ่มคนทุกกลุ่มในสังคมสามารถเข้าถึงบริการและสัมผัสประสบการณ์ภายในศูนย์การค้าได้อย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย และเท่าเทียม ซึ่งรางวัลองค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี ที่สยามพิวรรธน์ได้รับอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เป็นสิ่งพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการต่างๆ ให้ตอบโจทย์การใช้งานของทุกคน และเป็นสถานที่ต้นแบบอารยสถาปัตย์ที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ ด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับทุกคนอย่างแท้จริง สยามพิวรรธน์พร้อมพัฒนาการออกแบบโครงการตามหลักอารยสถาปัตย์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็น เมืองอารยสถาปัตย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขของคนทั้งมวล"

รางวัล องค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี เป็นรางวัลที่สยามพิวรรธน์ได้รับอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 (พ.ศ. 2559-2560, 2562, 2565) ที่สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นผู้นำความคิดสร้างสรรค์ The Visionary Icon ชูนวัตกรรมล้ำสมัย และการบริหารจัดการที่เป็นเลิศเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม  นอกจากรางวัลของสยามพิวรรธน์แล้ว ในปีนี้ ไอคอนสยาม หนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของโลกที่คนมากมายต้องการมาเยี่ยมเยือน และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ โครงการลักชัวรี่พรีเมี่ยม เอาท์เล็ตแห่งแรกในประเทศไทย ยังได้รับรางวัลเกี่ยวกับอารยสถาปัตย์เช่นเดียวกัน โดยไอคอนสยามได้รับรางวัล "ห้องสุขาต้นแบบส่งเสริมอารยสถาปัตย์" ซึ่งก่อนหน้านี้ไอคอนสยาม ได้รับรางวัล"โครงการส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี" เมื่อปี พ.ศ. 2561 ประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็นสถานที่ องค์กร แหล่งท่องเที่ยว ที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านอารยสถาปัตย์ ให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุและคนทั้งมวล และรางวัล "สถานที่ Friendly Design เพื่อคนทั้งมวล" ในปี พ.ศ. 2562 ในฐานะการเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการออกแบบ Friendly Design และเป็นสถานที่ต้นแบบอารยสถาปัตย์ที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้ ใช้ประโยชน์ได้สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม  ขณะที่  สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ได้รับรางวัล "สถานที่เฟรนด์ลี่ดีไซน์ (Tourism for All) ส่งเสริม และสร้างอารยสถาปัตย์ด้วยนโยบายและแนวคิดการออกแบบที่เป็นมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design)

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า "พื้นที่ของไอคอนสยามเน้นหลักการออกแบบที่เป็นอารยสถาปัตย์สากล ครอบคลุมตั้งแต่การเชื่อมโยงการเดินทางหลากหลายรูปแบบให้สะดวกปลอดภัย โครงสร้างอาคาร การออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร โดยคำนึงถึงการใช้ชีวิตของคนทุกรูปแบบภายใต้แนวคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล ไอคอนสยามจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนจากทั่วทุกสารทิศเข้าไว้ด้วยกันผ่านการสัญจรที่ตอบโจทย์ทั้งทางรถยนต์ ระบบรถไฟฟ้า หรือทางเรือ ด้วยพื้นที่รองรับที่กว้างขวาง โดยท่าเรือออกแบบให้มีทางลาดขึ้นลงที่สะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็น ส่งเสริมผู้คนทุกกลุ่มสามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ขณะที่ภายในอาคารได้ออกแบบและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ตามหลักมาตรฐานอารยสถาปัตย์สากล เช่น บริเวณทางเข้าออก และทางเชื่อมระหว่างภายในและนอกอาคาร รวมถึงอาคารจอดรถ มีทางลาดที่กว้างขวางเพียงพอเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายรถเข็นทุกประเภท มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ได้มาตรฐานให้บริการทุกชั้น พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ราวจับ อุปกรณ์ฉุกเฉิน ฯ โดยมีลิฟต์ขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับรถเข็นทุกประเภท ภายในลิฟท์มีปุ่มกดระดับพิเศษที่สามารถกดเรียกและเลือกชั้นได้อย่างง่ายดายสำหรับผู้ใช้รถเข็น  ทั้งหมดนี้มีสัญลักษณ์บ่งบอกสิ่งอำนวยความสะดวกที่มองเห็นได้ชัดเจน เข้าใจง่าย"

ที่ผ่านมา สยามพิวรรธน์มุ่งมั่นในการผลักดันและยกระดับเรื่องอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยตระหนักถึงการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของสยามพิวรรธน์ ในฐานะผู้นำความคิดสร้างสรรค์ The Visionary Icon ที่มุ่งสร้างประสบการณ์อันเป็นเลิศครอบคลุมการใช้งานของคนได้ทุกกลุ่มวัย ทุกสภาพร่างกายให้ สามารถเข้าถึง ใช้ประโยชน์ได้สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย และเท่าเทียม  จนทำให้วันสยาม (สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามพารากอน) ไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ เป็นสถานที่ที่เป็นที่หนึ่งในใจของผู้คนมาได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานจนถึงทุกวันนี้ : ข่าวประชาสัมพันธ์โดย ศุภริศร์ เนตรเขียน ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์อาวุโส บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด 


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ