วศ.ออกประกาศนโยบายความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยผู้ปฏิบัติงานห้องแลปสู่มาตรฐานระดับสากล

ข่าวทั่วไป Thursday March 10, 2022 14:54 —ThaiPR.net

วศ.ออกประกาศนโยบายความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยผู้ปฏิบัติงานห้องแลปสู่มาตรฐานระดับสากล

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ลงนามในประกาศ "นโยบายด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ" เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

โดย นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า วศ. เป็นหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ที่ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด มีห้องปฏิบัติการทดสอบทั้งด้านเคมี จุลชีววิทยา และทางกายภาพเป็นจำนวนมาก จึงให้ความสำคัญของการจัดการความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการ พัฒนาระบบความปลอดภัยในการทำงาน สนับสนุนให้มีการรักษาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยการจัดระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ อีกทั้งส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ วศ. ได้ดำเนินงานที่สำคัญครอบคลุมทั้งด้านกฎระเบียบและข้อกำหนดโดยยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวตาม "นโยบายด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ" ดังกล่าว พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นคงและความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางและปรับปรุงการบริหารการจัดการความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามมาตรฐานสากล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ