สกธ. จับมือ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย ระดมสมองพัฒนากฎหมาย

ข่าวทั่วไป Friday July 8, 2005 15:55 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--8 ก.ค.--กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม จับมือสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ลงนามความร่วมมือจัดการประชุมระดมความคิดเห็นทางกฎหมายกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อเป็นการระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือทางด้านกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2548 เวลา 10.00 น. นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงการจัดประชุมระดมความคิดเห็น ทางกฎหมายกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 2 ร่วมกับ Mr. Paul Wedel Executive Diretor สถาบันคีนันแห่งเอเซีย ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 28
ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กล่าวว่า สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้จัดพิธีลงนามข้อตกลงการจัดประชุมเวทีระดมความคิดเห็นทางกฎหมายกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 2 ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก เพื่อระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจ และสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น อนุญาโตตุลาการ การประนีประนอมยอมความ การเจรจาไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท ฯลฯ
ดังนั้น จึงกำหนดจัดการประชุมเวทีระดมความคิดเห็นทางกฎหมายระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน หรือ ASEAN Law Forum ขึ้น ในเรื่อง “Alternative Dispute Resolution : A Mechanism for Enhancing Commerce in the ASEAN Region” ระหว่างวันที่ 26 — 28 กรกฎาคม 2548 โดยมีผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมแชงกรีลา เพื่อเป็นการระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความรู้ ประสบการณ์ ระหว่าง เจ้าหน้าที่ระดับสูง นักวิชาการในกลุ่มประเทศอาเซียนและผู้เกี่ยวข้องในสาขาต่าง ๆ เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ และการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือที่ดีทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนในระดับที่สูงยิ่งขึ้น--จบ--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ