วศ.อว. เสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ยกระดับตามมาตรฐานความปลอดภัย มอก.2677

ข่าวทั่วไป Monday April 25, 2022 15:02 —ThaiPR.net

วศ.อว. เสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ยกระดับตามมาตรฐานความปลอดภัย มอก.2677

ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐานความปลอดภัย มอก.2677" เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ โดยมีนางสาวปัทมา นพรัตน์ ผู้อำนวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีมุด ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ และดร.ณัฏฐกานต์ เกตุคุ้ม วีวองโกส นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ดร.ปวีณา เครือนิล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร

ซึ่งมีบุคลกร วศ. และหน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ Zoom และ Facebook live กว่า 70 คน ณ ห้องประชุมนิธิปัญญา ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และสถาบันการศึกษา ที่มีห้องปฏิบัติการและใช้สารเคมีอันตรายเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานกับสารเคมีในห้องปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและสารเคมี และสร้างการตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย และมุ่งหวังให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการดำเนินงานในการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการ ด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก. 2677-2558)

การสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้โครงการจ้างสำรวจข้อมูลหน่วยตรวจสอบและรับรองของประเทศ เพื่อรวบรวมจัดทำระบบคลังข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณภาพของประเทศ สำหรับวางแผนส่งเสริมและพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองของประเทศให้ได้การรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี มาตรฐานเลขที่ มอก. 2677 เป็นข้อกำหนดระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ห้องปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี นำไปใช้พัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพรวมถึงความปลอดภัยของหน่วยตรวจสอบและรับรอง ให้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ