"Solar for Lives: พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า" ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ แก่โรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกในจังหวัดขอนแก่น

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday May 12, 2022 09:40 —ThaiPR.net

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร. เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย นายเอกอธิ รัตนอารี กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป มอบระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าร์เซลล์ ให้แก่โรงพยาบาลน้ำพอง ในจังหวัดขอนแก่น เป็นแห่งแรก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม "Solar for Lives: พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า" เพื่อมุ่งสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในด้านสาธารณสุข และส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นสังคมคาร์บอนสมดุล โดย มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยังถือโอกาสนี้ ส่งมอบ รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเรือธง มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี ให้แก่โรงพยาบาลน้ำพอง เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการแพทย์ของโรงพยาบาลฯ

มร. เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "การติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศไทย มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดี พร้อมกับสนับสนุนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการสร้างสังคมคาร์บอนสมดุล โครงการนี้เกิดจากความร่วมมืออันแข็งแกร่งกับกระทรวงสาธารณสุข การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เพื่อยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน และมุ่งสู่เป้าหมายในการสนับสนุนการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนประมาณ 40 แห่ง ภายในปี 2575 อีกทั้ง ยังช่วยส่งเสริมให้โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงมากกว่า 17,300 ตัน ตลอดระยะเวลาของโครงการฯ และช่วยให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งประหยัดค่าไฟฟ้าได้สูงสุด 400,000 บาท ต่อปี"

"โรงพยาบาลน้ำพองได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของโครงการฯ เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนจากการขยายพื้นที่ เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ตำแหน่งที่ตั้งของโรงพยาบาลฯ ยังได้รับแสงอาทิตย์โดยตรง ซึ่งทำให้ โซล่าร์เซลล์สามารถผลิตพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราเชื่อว่า ระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ที่เรามอบให้แก่โรงพยาบาลน้ำพองจะสร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิกในชุมชน ทั้งในด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมทั้ง 3 ด้านหลักของเราประกอบด้วยด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ ภายใต้ปณิธาน "สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย" มร. โคอิโตะ กล่าวเพิ่มเติม

ภายใต้โครงการนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ รวมถึงค่าบำรุงรักษารายปี

"ผมขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนจาก มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และพันธมิตรของโครงการนี้ที่มอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้แก่โรงพยาบาลน้ำพอง โครงการนี้ สะท้อนให้เห็นทิศทางของบริษัทฯ ที่ต้องการตอบแทนสังคมผ่านการสนับสนุนโรงพยาบาลท้องถิ่น ให้สามารถเข้าถึงพลังงานสะอาด และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พร้อมยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการให้บริการทางการแพทย์ และลดช่องว่างในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ผ่านการใช้กระแสไฟฟ้าจากแหล่งไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ ผมมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ และเชื่อมั่นในเป้าหมายร่วมกันของเราที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย รวมถึงการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพอย่างยั่งยืน ผมมั่นใจว่า การใช้โซล่าร์เซลล์ในโรงพยาบาลน้ำพองจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่โรงพยาบาลอื่นในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้ดำเนินรอยตาม" นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 กล่าว

โรงพยาบาลน้ำพองก่อตั้งในปี 2514 และตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพ โรงพยาบาลแห่งนี้ ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในหลายอำเภอ ได้แก่ อำเภอน้ำพอง อำเภอเขาสวนกวาง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอกระนวน อำเภอเมือง และอำเภอโนนสะอาด โดยเปิดทำการทุกวันตลอด 24 ชม.

นายแพทย์อุรส สิงห์งาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพอง กล่าวว่า "ผมขอขอบคุณ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และพันธมิตรของโครงการนี้ที่ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของโรงพยาบาลชุมชน ในการช่วยยกระดับสุขอนามัยให้แก่ประชาชนในชุมชนน้ำพองและพื้นที่ใกล้เคียง โรงพยาบาลน้ำพอง ถือเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีเตียงผู้ป่วย 200 เตียง มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยเฉลี่ยเป็นผู้ป่วยนอก 817 คน และผู้ป่วยใน 129 คนต่อวัน การติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์จะช่วยให้โรงพยาบาลลดค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้ไฟฟ้า และช่วยสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกระตุ้นให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดในสมาชิกชุมชนคนน้ำพอง"

นอกจากการมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์แล้ว มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยังจัดส่งรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเรือธง มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี จำนวน 1 คัน ให้แก่โรงพยาบาลน้ำพองได้นำไปใช้สำหรับกิจกรรมทางการแพทย์ รถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรุ่นนี้ สามารถจ่ายกำลังไฟได้สูงสุด 1,500 วัตต์ ให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจกรรมนอกบ้าน และเป็นแหล่งพลังงานที่มีเสถียรภาพในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือไฟดับ ด้วยสมรรถนะในการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าซึ่งได้มาจากระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ของโรงพยาบาล รถยนต์รุ่นดังกล่าวจึงเป็นตัวอย่างของการอนุรักษ์ระบบนิเวศพลังงานสะอาดและยั่งยืนได้เช่นเดียวกัน

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการสนับสนุนการเป็นสังคมคาร์บอนสมดุลของประเทศไทย ผ่านการดำเนินโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหลายโครงการ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดกระบวนการผลิตรถยนต์ รวมถึงโครงการปลูกป่า โครงการ Solar for Lives: พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า และการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี ยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เปิดตัวในประเทศไทยในปี 2563 บริษัทฯ ยังได้ใช้ระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาโรงงานแหลมฉบัง ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโรงงานของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส นอกประเทศญี่ปุ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 6,100 ตันต่อปี


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ