มรภ.พระนคร จัดโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง อบรมครู-นักเรียน โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ข่าวทั่วไป Thursday June 2, 2022 10:33 —ThaiPR.net

มรภ.พระนคร จัดโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง อบรมครู-นักเรียน โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรอย่างยั่งยืน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. โองการ วณิชาชีวะ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ.พระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด สุทธิธารธวัช ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวรายงาน โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนบ้านมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน 66 คน พร้อมคณะครู จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 71 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)2. วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาหลักสูตรการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรอย่าง ยั่งยืน และ3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรอย่างยั่งยืนจาก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมฯ-มรภ.พระนคร ปีงบประมาณ 2562-2564 ในพื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กิจกรรมประกอบด้วย 1.วาดภาพวิทยาศาสตร์พรรณไม้ในป่าเขาพลวง 2. นักสืบสิ่งมีชีวิตล้านปี ดัชนี คุณภาพอากาศ 3.เห็ดแสนสนุก 4.แมลงบ้านฉัน และ 5. สนุกกับสมุนไพร โดยมีคณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 10 ท่าน ที่ดำเนินกิจกรรมของ อพ.สธ. ใน พื้นที่ป่าเขาพลวงและภายในวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ เป็นวิทยากรตลอดการอบรม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ