ซีพีเอฟตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านอาหาร รุกใช้พลาสติกรีไซเคิลกับผลิตภัณฑ์ไข่สด ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Zero Waste

ข่าวเศรษฐกิจ Friday June 17, 2022 09:06 —ThaiPR.net

ซีพีเอฟตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านอาหาร รุกใช้พลาสติกรีไซเคิลกับผลิตภัณฑ์ไข่สด ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Zero Waste

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ยึดหลัก 3R Reduce Reuse Recycle เพื่อขับเคลื่อนสู่การลดของเสียที่ถูกนำไปฝังกลบและเผาให้เป็นศูนย์ ภายในปี 2573 บรรจุภัณฑ์ไข่ไก่สด ที่ใช้พลาสติกรีไซเคิล ลดการใช้พลาสติกใหม่ และบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดสามารถรีไซเคิลได้ 100%

นายกิตติ หวังวิวัฒน์ศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์กลาง ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญการพัฒนาห่วงโซ่อาหารที่ยั่งยืน รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร เพื่อนำไปสู่การรีไซเคิล (Design for Recycling) ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน สอดคล้องตามนโยบายบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน โดยมีแนวคิดออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร ตามหลัก 3R ประกอบด้วย Reduce การลดปริมาณการใช้กระดาษหรือพลาสติกใหม่ รวมถึงเพิ่มสัดส่วนวัสดุรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์อาหารเท่าที่สามารถทำได้ โดยไม่กระทบกับคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร Reuse การส่งเสริมและสนับสนุนการนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ซ้ำ และ Recycle ออกแบบให้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วสามารถนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปใหม่ได้สะดวกและง่ายขึ้น ตลอดจนร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่ายดำเนินโครงการต่างๆ ส่งเสริมการนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้วนำไปรีไซเคิลหรือนำไปเพิ่มมูลค่า ปัจจุบัน กิจการในประเทศไทยของซีพีเอฟใช้บรรจุภัณฑ์อาหารพลาสติก 99.9% เป็นพลาสติกประเภทที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือ นำมาใช้ใหม่ หรือ นำไปผลิตเป็นสินค้าใหม่ หรือย่อยสลายได้ และบริษัทฯ มุ่งมั่นศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reusable) ใช้ใหม่ (Recyclable) ผลิตเป็นสินค้าใหม่ได้ (Upcyclable) หรือสามารถย่อยสลายได้ (Compostable) ได้ทั้งหมดภายในปี 2573 และขับเคลื่อนมุ่งสู่เป้าหมายลดของเสียที่ถูกนำไปฝังกลบและเผาให้เป็นศูนย์ (Zero Waste to landfill and incineration)

ซีพีเอฟ ได้ร่วมมือกับคู่ค้าผลิตบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่สด หาแนวทางการลดปริมาณพลาสติกใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน บรรจุภัณฑ์ไข่ไก่สดของซีพีเอฟใช้พลาสติก PET มีสัดส่วนพลาสติกรีไซเคิลร้อยละ 80 ซึ่งอยู่ในชั้นที่ไม่สัมผัสโดยตรงกับไข่ไก่ โดยมีพลาสติกใหม่อยู่ร้อยละ 20 เพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนอาหาร โดยพลาสติกถาดไข่จะได้รับการตรวจสอบคุณภาพและรับรองความปลอดภัยโดยห้องปฏิบัติการขององค์กรรับรองภายนอก ให้มั่นใจได้ว่าวัสดุพลาสติกที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่สด ปลอดภัย ไม่กระทบต่อคุณภาพของอาหาร และสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ รวมทั้งแปรรูปใหม่ได้ นอกจากนี้ ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไข่สดที่เอื้อต่อการแยกขยะเพื่อนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยใช้ฉลากกระดาษสอดในบรรจุภัณฑ์ แทนการใช้สติกเกอร์แถบกาว

ทั้งนี้ ผู้บริโภคสามารถนำบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่ของ CP Selection กลับไปใช้ซ้ำ (Reuse) หรือสามารถนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล (Recycle) เพื่อนำไปแปรรูปใช้ใหม่ได้ทั้งหมด ส่งผลให้ในปี 2564 ที่ผ่านมา การใช้พลาสติกรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่สด CP Selection มีส่วนช่วยให้บริษัทฯ ลดการใช้พลาสติกใหม่ได้ถึง 373 ตัน เทียบเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนออกไซด์ 583 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ต่อปี เทียบเท่ากับการปิดไฟ LED ขนาด 15W 65 ล้านหลอด เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และในกระบวนการผลิต ซีพีเอฟยังใช้ถาดไข่ไก่พลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ภายในกระบวนการขนส่งไข่ไก่ระหว่างฟาร์มและโรงงานแปรรูปไข่ เพื่อลดการใช้พลาสติกใหม่ในห่วงโซ่การผลิตอีกด้วย

ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟ ยังหาแนวทางการลดการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ทั้งด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่ การใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษรีไซเคิล 100% กับถาดไข่ไก่สด 30 ฟอง และผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สดพรีเมี่ยม เช่น ไข่ไก่สด Cage Free ไข่ไก่สดเสริมโอเมก้า ขนาด 4 และ 10 ฟอง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพควบคู่กับสิ่งแวดล้อม

ในปี 2564 ที่ผ่านมา ซีพีเอฟสามารถลดการใช้กระดาษในบรรจุภัณฑ์อาหารได้ถึง 889 ตัน และลดการใช้พลาสติกได้ 672 ตัน ซึ่งบริษัทเดินหน้าศึกษาและร่วมมือกับคู่ค้าพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดใช้พลาสติกและกระดาษในบรรจุภัณฑ์อาหารรวม 1,000 ตันในปี 2568


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ