สำนักงานกขค. เป็นเจ้าภาพจัดประชุม การฟื้นฟูธุรกิจ MSMEs และนโยบายการแข่งขันในช่วงวิกฤติการณ์ COVID-19 ประจำปี 2565

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday June 22, 2022 14:56 —ThaiPR.net

สำนักงานกขค. เป็นเจ้าภาพจัดประชุม การฟื้นฟูธุรกิจ MSMEs และนโยบายการแข่งขันในช่วงวิกฤติการณ์ COVID-19 ประจำปี 2565

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการฟื้นฟูธุรกิจ MSMEs และนโยบายการแข่งขันในช่วงวิกฤติการณ์ COVID-19 (The Contribution of Competition Policy to the Resurgence of MSMEs post-COVID-19) ร่วมกับองค์การการประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP) ในวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2565 นี้ ณ โรงแรม วี กรุงเทพ เอ็มแกลเลอรี่

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้รับเกียรตินั่งเป็นประธานในการประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้ UNCTAD UNESCAP และสำนักงาน กขค. ให้ความสำคัญต่อ 3 ประเด็นใหญ่ ได้แก่

  1. ความสัมพันธ์ระหว่างแพลตฟอร์มดิจิทัลและวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (MSMEs) และแนวทางปฏิบัติสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัล
  2. การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมเข้าสู่ตลาดในบริบทของนโยบายการแข่งขันของไทย
  3. การกำกับนโยบายการแข่งขันเพื่อฟื้นฟูวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 นับเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกและไทย พร้อมทั้งยังส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การประชุมระหว่างประเทศครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นส่งเสริมการฟื้นฟูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ผ่านมุมมองของนโยบายการแข่งขันและการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสามกรณีศึกษาทั่วโลกเพื่อศึกษาประเด็นอุปสรรคด้านการแข่งขันและการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องปรับตัวจากผลกระทบของวิกฤติการณ์ครั้งนี้

พร้อมกันนี้ ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล กรรมการการแข่งขันทางการค้า ยังเป็นผู้แทนของสำนักงานฯ เพื่อให้ความเห็นต่อเอกสาร "ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวการกำกับการแข่งขันเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเสนอแนะแก่หน่วยงานกำกับการแข่งขันทางการค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อาทิ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย โดยในการประชุมจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านนโยบายระหว่างกันเพื่อหาแนวทางในการกำหนดแนวนโยบายการกำกับการแข่งขันทางการค้าอย่างเหมาะสมและสามารถส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และพัฒนาธุรกิจของตนได้อย่างยั่งยืนต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ