คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ดูงานฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการคณิตศาสตร์

ข่าวทั่วไป Tuesday June 28, 2022 17:03 —ThaiPR.net

คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ดูงานฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 25 คน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ กล่าวเปิดกิจกรรม โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรม เข้าศึกษาดูงานฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการคณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) รุ่นที่ 3 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและมีโลกทัศน์เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กิจกรรมที่ฝึกปฏิบัติการ ได้แก่ กิจกรรมปฏิบัติการทางชีววิทยา การสกัดดีเอ็นเออย่างง่าย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สืบแสน การสำรวจตัวอย่างและการจำแนกแมลงเบื้องต้น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์ กิจกรรมปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ การนำไฟฟ้าวัสดุ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ และ ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์ และกิจกรรมปฏิบัติการทางเคมี การกลั่นด้วยไอน้ำและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยโครมาโทรกราฟีแผ่นบาง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุสรรค์ ชาติอารยะวดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ นาสมใจ และดร.ธนิษฐา เสมอใจ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ