ดีอีเอส กำหนดทิศทางการดำเนินงานกองทุนดีอี ปี 2566 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนำสู่กองทุนชั้นนำ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมไทย

ข่าวเทคโนโลยี Monday July 25, 2022 16:36 —ThaiPR.net

ดีอีเอส กำหนดทิศทางการดำเนินงานกองทุนดีอี ปี 2566 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนำสู่กองทุนชั้นนำ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมไทย

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3/2565 (กองทุนดีอี)

โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ การประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนดีอี ได้รับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ มีโครงการที่ได้รับทุนไปตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึงปัจจุบัน สามารถเบิกจ่ายเงินไปแล้วเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 - 2570) และร่วมกันกำหนด (ร่าง) กรอบนโยบายการให้ทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใน 7 ด้าน

ได้แก่ Digital Manpower : "การศึกษากับคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล", Digital Government & Infrastructure : "รัฐบาลดิจิทัล", Digital Agriculture : "เกษตรเชิงรุกด้วยนวัตกรรมดิจิทัล" Digital Technology : "เทคโนโลยีดิจิทัลในโลกอนาคต" , Digital Health : "เทคโนโลยีสุขภาพ",Digital Security : "ความปลอดภัยในโลกดิจิทัล",Digital Environment : "ดิจิทัลรักษ์สิ่งแวดล้อม" นอกจากนี้ กองทุนดีอีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้กรอบวงเงิน 2,500 ล้านบาท ซึ่งหลังจากปิดรับข้อเสนอมีผู้ยื่นเข้ามากว่า 600 โครงการ ล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ