ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. ชิค รีพับบลิค (CHIC) เริ่มซื้อขาย 27 ก.ค. นี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday July 26, 2022 10:07 —ThaiPR.net

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. ชิค รีพับบลิค (CHIC) เริ่มซื้อขาย 27 ก.ค. นี้

บมจ. ชิค รีพับบลิค ผู้จัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งบ้าน ของใช้ในบ้าน ที่นอนและเครื่องนอนครบวงจร ในรูปแบบร้านค้าเดี่ยวขนาดใหญ่ พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 27 ก.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,224 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "CHIC"

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. ชิค รีพับบลิค เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "CHIC" ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

CHIC ประกอบธุรกิจจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งบ้าน ของใช้ในบ้าน ที่นอนและเครื่องนอนอย่างครบวงจร (One Stop Shopping) ในรูปแบบร้านค้าเดี่ยวขนาดใหญ่ (Stand Alone) ภายใต้สินค้าเฟอร์นิเจอร์แบรนด์หลัก (House Brand) ของบริษัทฯ ได้แก่ "ชิค รีพับบลิค (CHIC Republic)" "รีน่า เฮย์ (Rina Hey)" และสินค้านำเข้าจากต่างประเทศภายใต้แบรนด์ "แอชลีย์ (Ashley)" และสินค้าแบรนด์อื่น ๆ ผ่านช่องทางหน้าร้านค้าของบริษัทฯ และช่องทางออนไลน์ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสาขาที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งหมด 6 สาขา โดยแบ่งเป็นสาขาภายในประเทศจำนวน 5 สาขา ได้แก่ สาขาประดิษฐ์มนูธรรม สาขาพัทยา สาขาบางนา สาขาราชพฤกษ์ สาขารามอินทรา และสาขาต่างประเทศจำนวน 1 สาขา ได้แก่ สาขากัมพูชา

นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์พร้อมติดตั้งสำหรับงานโครงการภายในประเทศ โดยให้บริการกับโครงการห้องชุด คอนโดมิเนียม พร้อมทั้งให้บริการออกแบบและตกแต่งภายในแบบครบวงจร รวมไปถึงการบริการพื้นที่ให้เช่าสำหรับร้านค้าภายในสาขา เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าเพิ่มขึ้น

CHIC มีทุนชำระแล้ว 680 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 1,000 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 360 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 270 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อยไม่เกิน 54 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เกิน 36 ล้านหุ้น ตั้งแต่วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2565 ในราคาหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 324 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,224 ล้านบาท ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 43.06 เท่า คำนวณจากผลประกอบการ 4 ไตรมาสย้อนหลังของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิที่ 0.0209 บาทต่อหุ้น (หลังการเสนอขาย IPO) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญร่วม (Co-Lead Underwriters)

นายกิจจา ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการของ CHIC เปิดเผยว่า CHIC มุ่งเน้นการขยายสาขาบนทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพ เป็นศูนย์กลางของชุมชนเมืองขนาดใหญ่ และให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การตลาดแบบ O2O (Offline to Online และ Online to Offline) เพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจ และเตรียมก้าวสู่การเป็น Digital Transformation เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปและรองรับความต้องการในอนาคต สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปขยายสาขา ปรับปรุงพื้นที่บางสาขาในประเทศเพื่อขยายพื้นที่ให้เช่าและสร้างแหล่งที่มาของรายได้ประจำ (Recurring Income) รวมทั้งชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนา website ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มเติมการขายแบบ E-Commerce รองรับฐานลูกค้าที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย

ทั้งนี้ หลัง IPO กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CHIC จะเป็นกลุ่มครอบครัวปัทมสัตยาสนธิ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นรวม 73.53% ของจำนวนหุ้นหลัง IPO

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียด จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.chicrepublicthai.com และ www.set.or.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ