AQUA จับมือ THR บริษัทในเครือ THG เดินหน้าธุรกิจเฮลท์แคร์ เปิดสถานฟื้นฟู "The Hills Rehab Chiangmai by Thonburi Rehab Center" มั่นใจพร้อมเปิดให้บริการสิงหาคมนี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday August 1, 2022 12:30 —ThaiPR.net

AQUA จับมือ THR บริษัทในเครือ THG เดินหน้าธุรกิจเฮลท์แคร์ เปิดสถานฟื้นฟู

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 1 สิงหาคม 2565 บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA ร่วมกับ บริษัท ธนบุรี รีแฮบ เซ็นเตอร์ (ทีเอชอาร์) จำกัด หรือ THR ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ได้จัดงานแถลงข่าว "พิธีลงนามสัญญาในการดำเนินการสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด "The Hills Rehab Chiangmai by Thonburi Rehab Center" ขึ้น ณ บริเวณลาน ชั้น 1 โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายฉาย บุนนาค กรรมการบริหาร, นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการบริหาร, นายอภิวุฒิ ทองคำ กรรมการ และนายพลสิทธิ ภูมิวสนะ กรรมการ เป็นตัวแทนจากทาง AQUA ทางด้าน THR ได้รับเกียรติจากนพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ THG, ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร THR และพล.ต.ท.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา รองประธานกรรมการ THR เป็นตัวแทนจากทาง THR มาเข้าร่วมในการลงนามสัญญาในครั้งนี้

นายฉาย บุนนาค กรรมการบริหาร AQUA ได้กล่าวว่า "ประเทศไทยประสบกับปัญหายาเสพติดมาอย่างยาวนาน โดยเข้าสู่ภาวะวิกฤตและทวีความรุนแรงมากขึ้นในสองปีที่ผ่านมา จากรายงานของกรมสุขภาพจิตพบว่าในปี 2562 มีผู้เสพยาเสพติดจำนวน 1.1 ล้านคน และในปี 2564 พบผู้เสพยาเสพติดถึง 2 ล้านคน เพิ่มสูงขึ้นถึง 100% และส่วนใหญ่มีช่วงอายุไม่เกิน 35 ปี สูงถึง 50% นับเป็นกลุ่มประชากรที่เป็นอนาคตและกำลังสำคัญของชาติ ตัวเลขดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาภายในสังคมมากมาย อาทิ ทำร้ายตนเอง ก่ออาชญากรรม ลักทรัพย์ ทำลายข้าวของและทรัพย์สิน ล้วนส่งผลกระทบต่อคนใกล้ชิด สังคม ตลอดจนกระทบความมั่นคงของชาติในทุกด้าน ถือเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วน ซึ่งจากตัวเลขดังกล่าว มีเพียง 10% ที่ยินยอมและได้เข้ารับการบำบัดรักษาอย่างจริงจัง กลุ่มคนดังกล่าวเพียงแค่หลงผิด คนเหล่านี้ควรได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้อีกครั้ง

AQUA และ THG ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้ และถือเป็นโอกาสอันดีที่ภาคเอกชนจะร่วมผนึกกำลังผ่านธุรกิจเพื่อช่วยเหลือสังคม ผ่านความร่วมมือเป็นภาคีกับ บริษัท ธนบุรี รีแฮบ เซ็นเตอร์ (ทีเอชอาร์) จำกัด ในโครงการพัฒนาสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด "The Hills Rehab Chiangmai by Thonburi Rehab Center" อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยในแบบสมัครใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง มอบโอกาสให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตปกติในสังคมได้อีกครั้ง อีกทั้งช่วยลดปัญหาทางสังคมและเสริมสร้างประเทศให้มีความมั่นคงอีกทางหนึ่งด้วย"

ด้านนพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ THG ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า "ปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาสำคัญ  ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วน ทั้งจากรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ซึ่งต้องบูรณาการความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา และหลังจากที่ประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นการมอง "ผู้เสพ" คือ "ผู้ป่วย" ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา มากกว่าการลงโทษอาญาทางกฎหมาย ด้วยการใช้หลักการสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชน เน้นการเข้าถึงการบำบัดรักษาทางการแพทย์ครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน"

ทางด้านศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร THR ได้กล่าวเสริมว่า "THR ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ "The Hills Rehab Chiangmai by Thonburi Rehab Center" ขึ้น ที่อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งดำเนินการโดย THR ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ THG ร่วมกับ AQUA เพื่อเพิ่มสถานฟื้นฟูสมรรถภาพให้ผู้ติดสารเสพติดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้มากขึ้น ซึ่งสถานฟื้นฟูแห่งนี้ เมื่อพัฒนาแล้วเสร็จจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้มากถึง 120 เตียง โดยให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐาน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ อาทิ แพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา พยาบาลวิชาชีพ นักกิจกรรมบำบัด ที่พร้อมให้การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด มุ่งเน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งออกแบบเฉพาะบุคคล เพื่อการเลิกสารเสพติดได้จริง และเห็นผลเป็นรูปธรรม ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และระบบรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ในด้านโภชนาการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูมีสุขภาพที่ดี ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ พร้อมการดูแลติดตามผลภายหลังการบำบัด 3 ปี โดยทีมสหวิชาชีพ ทั้งหมดนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูออกไปใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข  โดยไม่พึ่งยาเสพติด ไม่เสียประวัติ เพราะข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ สามารถกลับไปเป็นใช้ชีวิตในสังคมได้  อย่างภาคภูมิ และในอนาคต THR มีแผนจะขยายเป็นสถานพยาบาลยาเสพติด (บำบัด) ต่อไปอีกด้วย"

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการบริหาร AQUA ได้กล่าวในด้านธุรกิจว่า "การร่วมมือกับ THR ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ THG โดยร่วมลงทุนในส่วนพื้นที่ของมันตราในการประกอบธุรกิจนั้นถือเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแน่นอน เนื่องจากเป็นการร่วมลงทุนพื้นที่ในระยะยาวทำให้บริษัทมีรายได้ที่มั่นคงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้บริษัทมีเงินหมุนเวียนภายในสามารถนำไปกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งทางบริษัทเล็งเห็นแล้วว่าการร่วมมือกับทาง THR จะช่วยต่อยอดธุรกิจ Mega Trend ที่ทางบริษัทกำลังให้ความสนใจอยู่อย่าง กลุ่มธุรกิจ Healthcare ในการร่วมมือกันครั้งนี้จะส่งผลให้ทาง AQUA มีรายได้หมุนเวียนภายในบริษัทมากยิ่งขึ้น บริษัท มันตรา แอสเซ็ท จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่ทาง AQUA ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 99.99% ที่มีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งตั้งอยู่ที่เชียงใหม่นั้นคิดเป็นมูลค่าตลอดอายุสัญญารวมทั้งสิ้น 2,448 ล้านบาท "

ทั้งนี้ "The Hills Rehab Chiangmai" พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 9 สิงหาคม 2565


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ