ผู้ตรวจราชการ ก.ดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ข่าวเทคโนโลยี Thursday August 4, 2022 09:38 —ThaiPR.net

ผู้ตรวจราชการ ก.ดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ผู้ตรวจราชการ ก.ดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าศูนย์ดิจิทัลชุมชน โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน โครงการเน็ตประชารัฐ/เครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) การนำสายสื่อสารลงดิน และโครงการ Smart City ใน จ.สมุทรสาคร

พ.ต.อ.ดร. อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีหลัง ณ จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้เข้าพบหารือข้อราชการกับ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และรับฟังสรุปผลการดำเนินงานสำคัญ รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานต่างๆ อาทิ โครงการยกระดับศูนย์การเรียน ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน โครงการเน็ตประชารัฐ/เครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) การนำสายสื่อสารลงดิน โครงการ Smart City การขับเคลื่อนงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัด เป็นต้น พร้อมให้ข้อแนะนำ/แนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง โดยขอให้ยึดประชาชนเป็นสำคัญในการดำเนินงานต่างๆ มีวิสัยทัศน์เชิงนวัตกรรม เน้นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน ประสานความร่วมมือของทุกหน่วยงานและเอื้ออำนวยภารกิจซึ่งกันและกัน

จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์บริการลูกค้าเอ็นที (GECC) สาขาสมุทรสาคร และศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนวัดยกกระบัตร ตำบลกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว ซึ่งศูนย์ฯ ดังกล่าวมีการบริหารจัดการเพื่อให้บริการประชาชนในชุมชนรวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ