พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2565 - 2570

ข่าวทั่วไป Monday August 8, 2022 09:34 —ThaiPR.net

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2565 - 2570

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2565 - 2570 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีคณะทำงานทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว ด้านอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ด้านผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม ด้านโลจิสติกส์ และด้านดิจิทัลและนวัตกรรม เข้าร่วมการสัมมนาระดมสมองเพื่อวิเคราะห์แผนพัฒนากำลังคนเพื่อใช้ในการจัดทำเป็นร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2565 - 2570 ก่อนนำร่างแผนดังกล่าวเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ให้เห็นชอบต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ