สพร.5 นครราชสีมา ฝึกแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้กลุ่มผู้สูงวัยตำบลลำเพียด อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวทั่วไป Tuesday August 16, 2022 16:23 —ThaiPR.net

สพร.5 นครราชสีมา ฝึกแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้กลุ่มผู้สูงวัยตำบลลำเพียด อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

สพร.5 นครราชสีมา มอบหมายกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ภายใต้โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ รุ่นที่ 6/2565 ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก หมู่ 1 ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 20 คน เพื่อให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมมีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามนโยบายของรัฐ โดยกระทรวงแรงงาน มีนโยบายให้คนทุกกลุ่มมีงานทำ มีการพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งมีหน้าที่บทบาทโดยตรงในการฝึกทักษะอาชีพ พัฒนาศักยภาพแรงงานของคนทุกกลุ่มให้มีทักษะในการทำงาน หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใต้แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

ดังนั้น สพร.5 นครราชสีมา ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว เพื่อให้กลุ่มผู้สูงวัยในจังหวัดนครราชสีมาได้มีการพัฒนาทักษะฝีมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งมีอยู่ใน ท้องถิ่นเป็นจำนวนมากโดยดำเนินการแปรรูปไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือน และถ้าผู้รับการฝึกอบรมสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้เป็นจำนวนมากอาจจะมีการแบ่งขายให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้รับประทานด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ