"บล.พาย" (Pi) เปิดจองซื้อทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ "BAREIT" IPO 22-26 ส.ค. นี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday August 17, 2022 13:02 —ThaiPR.net

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) หรือ "Pi" "พาย" (บล.พาย) ในฐานะเป็นผู้จัดจำหน่ายร่วม เปิดให้จองซื้อทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ หรือ "BAREIT" ซึ่งเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปและมีการประมาณการอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับในปีแรกอยู่ที่ 8.09% - 8.95% และอัตราสำหรับระยะยาว (Expected IRR) อยู่ที่ประมาณ 7.89% - 9.00%(ขึ้นอยู่กับราคาสินทรัพย์สุดท้ายที่กองทรัสต์เข้าลงทุน)

ทรัพย์สินหลักที่ BAREIT จะเข้าลงทุนครั้งแรกจะเป็นสิทธิการเช่าที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และส่วนควบของทรัพย์สินบางส่วนที่ใช้ในการดำเนินงานสนามบินภายในโครงการสนามบินสมุย รวมพื้นที่ในสิทธิการเช่าทั้งหมด 231-3-26.9 ไร่ และอาคารที่เช่ามีพื้นที่รวมประมาณ 123,955.5 ตารางเมตรโดยอายุสิทธิการเช่าอยู่ที่ 25 ปี

การจองซื้อกองทรัสต์กำหนดขั้นต่ำอยู่ที่ 10,000 บาท ทวีคูณ 1,000 บาท หรือ 1,000 หน่วย ทวีคูณ 100 หน่วย และมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ และจ่ายปันผลไม่เกิน 4 ครั้งต่อรอบปีบัญขี

บล.พายจะเปิดให้จองซื้อหน่วยทรัสต์ "BAREIT" ได้ในระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือโทร. 02-205-7000

คำเตือน

  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • กองทรัสต์ฯอยู่ภายใต้พ.ร.บ.ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ และการเปิดเผยข้อมูลต่างๆอยู่ภายใต้ข้อกำหนดแห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์
  • เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านกฎหมาย ภาษี การเงิน หรือการลงทุนและผู้ลงทุนควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาของตนก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผู้ลงทุนอาจได้รับการจัดสรรต่ำกว่าจำนวนที่จองซื้อหรือไม่ได้รับการจัดสรรหากจำนวนหน่วยจองซื้อเกินจำนวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายทั้งหมด การจัดสรรหน่วยทรัสต์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่าย
  • ผู้จัดการการจัดจำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ ในการปิดรับการจองซื้อก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาการของซื้อในกรณีมีผู้จองซื้อจองซื้อหน่วยทรัสต์ครบตามจำนวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ
  • การที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ได้รับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลเสนอขาย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ