มกอช. จับมือโครงการหลวงฯ เตรียมความพร้อมการเป็นองค์กรด้านการตรวจแหล่งผลิตสินค้าเกษตร

ข่าวทั่วไป Tuesday August 23, 2022 08:51 —ThaiPR.net

มกอช. จับมือโครงการหลวงฯ เตรียมความพร้อมการเป็นองค์กรด้านการตรวจแหล่งผลิตสินค้าเกษตร

นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นำคณะผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมหารือกับดร. อัญชัน ชมภูพวง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง และคณะ ถึงความร่วมมือของ 2 องค์กร ในการเตรียมความพร้อมการเป็นองค์กรด้านการตรวจแหล่งผลิตสินค้าเกษตร ณ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวภายหลังการหารือว่า มกอช. และมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกันพิจารณาแนวทางความร่วมมือการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นองค์กรด้านการตรวจแหล่งผลิตสินค้าเกษตร ของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการตรวจประเมินผู้ส่งมอบส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค ในความปลอดภัยของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวง และวางแผนความร่วมมือการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรและการพัฒนาระบบการรับรองผลิตผลและผลิตภัณฑ์โดยการประยุกต์ใช้ระบบการประเมินผู้ส่งมอบ (Supplier audit) รวมถึงกรอบความร่วมมือการดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2566

มกอช. โดยกองรับรองมาตรฐานและกองส่งเสริมมาตรฐาน ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการตามกรอบแผนความร่วมมือ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ Supplier audit ประกอบด้วย การสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างน้อย 1 ครั้ง และจัดฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาศักยภาพองค์กร เพิ่มทักษะ ความชำนาญด้านการตรวจตามมาตรฐานและเกณฑ์การตรวจประเภทต่างๆให้แก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวง พร้อมรับการเป็นองค์กรด้านการตรวจแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวงมีคุณภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ